Zřízení Základní školy Nový svět, Opava

Upraveno: 15.02.2020

Dne 21. června 2010 schválilo Zastupitelstvo SMO usnesením č. 512/27 ZM 10 záměr zřídit Základní školu Nový svět, Opava, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2011. Vzhledem k náročnosti související s metodickou a didaktickou přípravou výuky metodou Marie Montessori a s cílem její udržitelnosti bylo požádáno o odložení zřízení školy o jeden školní rok, tzn. s účinností od 1. 9. 2012.  Zastupitelstvo SMO odložení termínu schválilo na svém zasedání dne 21. února 2011.