Kapacity mateřských škol se navýší

Upraveno: 26.06.2024
Ilustrační obrázek

Od nového školního roku, tedy od 1. září, budou celkové kapacity mateřských škol v Opavě představovat 2 163 míst. Navýšení oproti současnému číslu umožnily úpravy dvou zařízení, které v uplynulých měsících město Opava, jako zřizovatel, provedlo v rámci svých plánovaných investičních akcí. Jedná se o MŠ v Malých Hošticích a MŠ Liptovská v Kylešovicích, která je odloučeným pracovištěm MŠ Pekařská.

MŠ Malé Hoštice
V Malých Hošticích město upravilo stávající objekt školky tak, že přístavbou a rekonstrukcí 1. patra vzniklo nové oddělení s kapacitou 28 míst. Nejviditelnější jsou nové dřevěné konstrukce vchodu do objektu a nového prostoru vestavěného do zahrady (na snímku níže). „Už koncem loňského roku byla dokončena rekonstrukce stravovacího provozu a výdejny jídel, financována také v rámci této akce,“ připomněl náměstek primátora Vladimír Schreier s tím, že součástí celé akce byla i oprava přípojek vody, splaškové kanalizace, nová akumulační jímka a úprava okolních ploch.
Celková investice města do projektu „Rozšíření kapacit MŠ Malé Hoštice, Opava“, byla 17,3 milionu Kč v rámci stavebních úprav a 1,6 milionu Kč v rámci vybavení pro hernu, šatny a zázemí. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - na projekt byla získána dotace z fondů EU ve výši 15,8 mil Kč.

Slavnostní otevření školky v Malých Hošticích a předání nových prostor dětem a pedagogickému sboru se uskuteční 24. června 2024 v 10 hodin.

 

MŠ Liptovská
V Liptovské, jako odloučeném pracovišti MŠ Pekařská, se komplexně přebudovala budova v sousedství loni nově otevřené pobočky Knihovny Petra Bezruče, která se z objektu přestěhovala. Dvoupodlažní objekt bude celý provozován jako školka. Díky dvěma nově vybudovaným třídám se zvýší kapacita o 56 míst. Společně s budovou prošla revitalizací také zahrada. „Revitalizace budovy přinesla i zlepšení tepelného a energetického komfortu, čímž se škola posunula z kategorie G na úspornější kategorii D,“ doplnila informace Martina Heisigová, vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování. 
Celková investice města Opavy do projektu „Vznik nové MŠ Liptovská“, Opava činila 15,6 milionu Kč a do vybavení šlo dalších 1,65 milionu Kč. Rekonstrukce byla spolufinancována Evropskou unií částkou 13,4 milionu Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

O MŠ Liptovská jsme více psali zde.

Martin Kůs, tiskové oddělení