Na školách se pracuje i během prázdnin

Upraveno: 01.07.2021
Ilustrační obrázek

Přestože doba prázdnin pro školy znamená ticho na chodbách i v lavicích, v některých opavských školských zařízeních to nebude 100% pravda. Probíhat zde totiž budou stavební práce spojené s rekonstrukcí a modernizací.

Stavební ruch již začal na Základní škole Malé Hoštice, kde za téměř 9,5 milionu opraví plášť budovy a střechu. Největší letní akcí pak bude rekonstrukce na Základní škole Komárov, kde proběhne výměna oken, dveří a oprava fasády včetně jejího zateplení. Zároveň v půdním prostoru vystaví nové učebny. V rozpočtu bylo připraveno 42 milionů korun, avšak město ušetří, protože se mu podařilo vše vysoutěžit za necelých 36 milionů korun.

Před školní jídelnou na Otické ulici se chystá za cca 2,4 milionu korun rekonstrukce stávajících zpevněných ploch včetně doplnění oplocení s vjezdovou bránou a vstupní brankou. Výměnu oken, zateplení a nový plášť získá také Mateřská škola Mostní v hodnotě necelých 2,2 milionu a přes půl milionu půjde na opravu střechy na hale Základní školy Mařádkova. 

Dále na opavských základkách vzniknou odborné učebny, a to díky spolufinancování dotace Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Město vždy přispělo 15 %. 

Částka 3,8 milionu korun bude vynaložena na Základní škole Otická, kde budou renovovat počítačové učebny a přírodovědnou laboratoř. V přízemí navíc vznikne bezbariérová toaleta. O necelých 600 tisíc méně bude stát vybudování a vybavení odborných učeben přírodopisu a zeměpisu, jazykové učebny a učebny fyziky a chemie na Základní škole Šrámkova. Dále zde zrealizují vybudování bezbariérového přístupu do těchto odborných učeben.

Základní škola Englišova získá dvě modernizované počítačové učebny v hodnotě 3 miliony korun. Kromě stavebních úprav pořídí nábytek, pomůcky, hardware i software. IT vybavení doplní o modernizovanou síťovou infrastrukturu. Obdobná částka pak putuje na Základní školu T. G. Masaryka. Tam zmodernizují učebnu přírodopisu, jazykovou učebnu a do dílny pořídí nové nářadí a stroje. Díky projektu bude rovněž zajištěna konektivity v prostorách školy, pořízení schodolezu pro bezbariérový přístup k podpořeným učebnám a v areálu školy dojde k výsadbě drobné zeleně.

V neposlední řadě zrenovují dílny a učebnu fyziky a chemie na Základní škole Edvarda Beneše, a to v hodnotě 1,8 milionu korun. Kromě stavebních prací pořídí nábytek s pracovními stoly, které splňují i nejnáročnější požadavky pro moderní výuku. Dojde rovněž k revitalizaci zelených ploch ve velkém atriu. K zajištění bezbariérovosti školy zakoupí zařízení.

Anna Sotolářová
Tiskové oddělení