Prázdninový provoz opavských MŠ pro rok 2021

Upraveno: 22.02.2021

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ OPAVSKÝCH MŠ pro rok 2021

 

Po dohodě ředitelů škol bude v opavských mateřských školách v době hlavních prázdnin zajištěn provoz níže uvedených příspěvkových organizací za těchto podmínek:

  • Zákonní zástupci mají při přihlašování dětí na prázdninový provoz možnost výběru z níže uvedených mateřských škol.
  • Termín pro podání žádosti k prázdninovému provozu byl stanoven od 17. 5. 2021
    do 31. 5. 2021.
  • Žádost o umístění do náhradní MŠ si vyzvedne rodič ve své mateřské škole (na každou mateřskou školu je potřeba vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ).
  • K žádosti o umístění do náhradní mateřské školy je nutná kopie potvrzení dětského lékaře nebo Evidenčního listu z kmenové MŠ.     

ROZPIS PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU OPAVSKÝCH MŠ pro rok 2021   

1. 7. - 9. 7. 2021

12. 7. - 23. 7. 2021

26. 7. - 6. 8. 2021

9. 8. - 20. 8. 2021

MŠ Mnišská

MŠ Olomoucká

MŠ Ed. Beneše

MŠ Šrámkova

MŠ 17. listopadu

MŠ Neumannova

 

MŠ Riegrova

MŠ Jateční

MŠ Vaníčkova

 

MŠ Sadová

 

MŠ Otická

MŠ Zborovská

MŠ Heydukova

MŠ Na Pastvisku

MŠ Pekařská

MŠ Malé Hoštice

MŠ Havlíčkova  

 

MŠ Krnovská

 

 

Od 23. srpna 2021 budou opět všechny mateřské školy v provozu.