Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Upraveno: 27.04.2020

 

Statutární město Opava

po dohodě s řediteli opavských MŠ

oznamuje, že

 

ŽÁDOSTI

O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2020/21

(včetně související dokumentace)

do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Opava

je možno podat

ve dnech 4. a 5. května 2020.

 

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitel příslušné mateřské školy za podmínek stanovených § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a při příjímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona).

 

Podání žádosti o přijetí do oddělení jeslí při Mateřské škole Sedmikrásky, Opava proběhne
ve stejném termínu jako u mateřských škol.