Provoz MŠ o hlavních prázdninách

Upraveno: 29.02.2024
Ilustrační obrázek

Podle § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel mateřské školy podle místních podmínek omezit nebo přerušit provoz mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem.

Po dohodě ředitelů škol bude v opavských mateřských školách v době hlavních prázdnin zajištěn provoz níže uvedených příspěvkových organizací za těchto podmínek:

  • Zákonní zástupci mají při přihlašování dětí na prázdninový provoz možnost výběru z níže uvedených mateřských škol.
  • Termín pro podání žádosti k prázdninovému provozu byl stanoven od 13. 5. 2024 do 17. 5. 2024.
  • Žádost o umístění do náhradní MŠ si vyzvedne rodič ve své mateřské škole (na každou mateřskou školu je potřeba vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ).

ROZPIS PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU OPAVSKÝCH MŠ pro rok 2024   

1. 7. - 12. 7. 2024

15. 7. - 26. 7. 2024

29. 7. - 9. 8. 2024

12. 8. - 23. 8. 2024

MŠ Mnišská

MŠ 17. listopadu

MŠ Olomoucká

MŠ Ed. Beneše

MŠ Šrámkova

MŠ Vaníčkova

MŠ Neumannova

 MŠ Krnovská 

MŠ Jateční

MŠ Pekařská

MŠ Sadová

 MŠ Malé Hoštice

MŠ Heydukova

MŠ Havlíčkova 

MŠ Na Pastvisku

 MŠ Zborovská

 

 

MŠ Riegrova

 

 

 

MŠ Otická

 

Od 26. srpna 2024 budou opět všechny mateřské školy v provozu.