Rozpis prázdninového provozu opavských MŠ pro rok 2023

Upraveno: 27.02.2023
Ilustrační obrázek

Ředitel mateřské školy může omezit nebo přerušit provoz mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Po dohodě ředitelů škol bude v opavských mateřských školách v době hlavních prázdnin zajištěn provoz níže uvedených příspěvkových organizací za těchto podmínek: 

  • Zákonní zástupci mají při přihlašování dětí na prázdninový provoz možnost výběru z níže uvedených mateřských škol.
  • Termín pro podání žádosti k prázdninovému provozu byl stanoven od 15. května do 31. května.
  • Žádost o umístění do náhradní MŠ si vyzvedne rodič ve své mateřské škole (na každou mateřskou školu je potřeba vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ).

ROZPIS PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU OPAVSKÝCH MŠ pro rok 2023   

3.-14. 7.: MŠ Mnišská, MŠ Ed. Beneše,  MŠ Krnovská,  MŠ Malé Hoštice

17.-28. 7.: MŠ Šrámkova, MŠ Jateční, MŠ Zborovská, MŠ Heydukova

31. 7. - 11. 8.: MŠ 17. listopadu, MŠ Vaníčkova, MŠ Pekařská, MŠ Havlíčkova 

14.-25. 8.: MŠ Olomoucká, MŠ Neumannova, MŠ Sadová, MŠ Na Pastvisku, MŠ Riegrova, MŠ Otická

Od 28. srpna budou opět všechny mateřské školy v provozu.