Školkovné ani stravné seniorů se nezvedá

Upraveno: 06.05.2024
Ilustrační obrázek

Město Opava, jako zřizovatel mateřských a základních škol a jejich školních družin a klubů, nebude plošně zvedat poplatky pro rodiče za jejich užívání. V souladu s aktuální novelou příslušného zákona dojde jen ke sjednocení platby za školky.

„Novela zákona nám sice umožnuje od ledna 2024 zvýšit poplatky v mateřských školách, ve školních družinách a školních klubech námi zřizovaných základních škol, ale rozhodli jsme se tyto poplatky nezvyšovat. Jedinou změnou, která nastane, bude sjednocení poplatku v mateřských školách, kde dosud rodiče platili rozdílné ceny. Ostatní ponecháme na úrovni současného školního roku,“ uvedl náměstek primátora Vladimír Schreier s tím, že jednou z priorit města je nezatěžovat mladé rodiny dalšími výdaji v době, kdy jejich rozpočty vysává spousta jiných zvyšujících se výdajů.

Podle novely by město mohlo od rodičů dětí požadovat každý měsíc až 1 512 Kč v mateřských školách a 756 Kč ve školních družinách a školních klubech. Tyto částky vyjadřují maximum možných poplatků stanovených zákonem. V současné době je měsíční úplata v jednotlivých opavských mateřinkách rozdílná, protože je stanovena v závislosti na průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy, a to v rozpětí od 300 do 600 Kč. Od počátku školního roku 2024/2025 se tzv. „školkovné“ sjednotí na 460 Kč za dítě a měsíc, tedy někde mírně stoupne, jinde ale naopak klesne. Poplatek tak bude v Opavě tvořit necelé 2,5 % základní sazby minimální měsíční mzdy 18 900 Kč.

Úplata pak zůstane stejná ve školních družinách, kde je stanovena na 900 Kč a ve školních klubech 200 Kč za celý školní rok.

Zvyšovat se nebude ani stravné pro seniory, odebírající jídla ze Zařízení školního stravování Opava. „Obědy pro seniory také necháváme na loňských cenách, jen jsme nuceni upravit DPH tak, jak to nařizuje loni přijatý vládní balíček. Ceny obědů se tedy nepatrně zvednou, ale ne zase tak, aby to chod domácností našich starších občanů ochromilo,“ konstatoval Vladimír Schreier. Oběd tak věkem staršího Opavana vyjde na 80 Kč. Ani seniory nechce vedení města zatěžovat navyšujícími se výdaji, mnozí žijí jen ze skromných důchodů a už změny, které přinesl loňský rok, pro ně znamenají citelný zásah do rozpočtů.

Martin Kůs
tiskové oddělení