V dubnu proběhnou zápisy do prvních tříd

Upraveno: 22.02.2024
Ilustrační obrázek

Brzy se blíží významný okamžik pro předškoláky, kteří se připravují na svůj vstup do školního světa a rodiče zase čelí rozhodování, do které školy přihlásí své děti. V Opavě mají k dispozici celkem 18 škol, z toho 12 jich zřizuje město, včetně škol pro děti se zvláštními potřebami, církevních a soukromých institucí. 

Vedle dní otevřených dveří mnohé instituce nabízejí i školní přípravky. Tyto programy mají za cíl pomoci dětem přizpůsobit se novému prostředí a navázat první vztahy s novými spolužáky a učiteli. Pro děti se tak první září stává vstupem do školního prostředí a setkáním s lidmi, které už dobře znají. Termíny zápisů na základní školy zřizované městem jsou stanoveny na čtvrtek 4. dubna a pátek 5. dubna od 14 do 18 hodin. Církevní základní škola svaté Ludmily v Jaktaři umožní zápis pouze 5. dubna.

Kromě tradičních základních škol lze nalézt i instituce se zvláštním zaměřením. Například Základní škola a praktická škola pro žáky s mentálním postižením má stanoven termín zápisu na úterý 9. dubna. 

Aby se rodiče ujistili o všech důležitých informacích týkajících se jednotlivých škol, je doporučeno sledovat webové stránky příslušných institucí nebo využívat další komunikační kanály poskytované školami. Díky tomu získají komplexní přehled o vzdělávacích možnostech pro své děti a mohou tak učinit informovaná rozhodnutí.

Anna Křempková
tikové oddělení

Ke stažení