Hliník nepatří do koše, ale do sběru

Upraveno: 01.07.2021
Ilustrační obrázek

I drobné hliníkové obaly jako jsou víčka od jogurtů, obaly od čokolád či hliníkové plechovky mají svou hodnotu a nepatří do koše, nýbrž do sběru. V Opavě je můžete buď odevzdávat spolu s plastem do žlutého kontejneru, odkud pak putují na třídící linku do Technických služeb Opava, anebo je sbírat a ve větším množství poté odnést do sběrny, která tuto surovinu vykupuje.

Hliník se vyrábí z bauxitové rudy těžené v povrchových dolech, proces jeho výroby
je velmi energeticky náročný, finančně nákladný, a vzniká při něm velké množství toxického odpadu. V přírodě špatně se rozkládá a tak zbytečně zůstává na skládkách.

Ani recyklace hliníku není snadná. I zde vzniká řada nebezpečných látek, ovšem spotřeba energie je oproti výrobě z rudy asi 5 – 10 procentní. Proto je nejlepší vzniku hliníkového odpadu předcházet a upřednostňovat jiné typy obalů – třeba skleněné či plastové láhve namísto nápojových plechovek. A pokud hliníkový odpad přece jen vznikne, je na místě jej recyklovat.

To moc dobře vědí školáci na Opavsku, kteří se již po osmé zapojili do soutěže ve sběru hliníku, kterou pořádá město Opava ve spolupráci se sběrnou Ritschny kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. I přes nelehké komplikace a uzavření škol způsobené pandemií covidu se do soutěže zapojilo 13 organizací, které za školní rok shromáždily necelou tunu hliníku.

Nejvíce hliníku (celkově i v přepočtu na žáka) odevzdala základní a mateřská škola Branka u Opavy, konkrétně 320 kilogramů. Druhé místo v soutěži obsadila základní a mateřská škola Služovice a třetí příčka náleží základní škole Mokré Lazce.

Dodejme, že za 8 let trvání soutěže školy společně sesbíraly 13 tun (především tenkostěnného) hliníku. A to už je pořádná hromada, která díky zodpovědnosti dětí zbytečně neleží na skládce!

Kateřina Durčáková
koordinátorka EVVO