Soutěž „Vzduch pro život“

Upraveno: 29.05.2020
Ilustrační obrázek
Zapojte se do výtvarné soutěže, kterou pořádá základní škola Šrámková, na téma Vzduch pro život. Mottem celé soutěže je uvědomit si důležitost a přínosy vzduchu kolem nás a že vzduch je základní podmínkou k životu všech živých organismů.

Základní škola Opava, Šrámkova 4, p. o. pořádá celostátní výtvarnou, literární a fotografickou soutěž na téma Vzduch pro život. Záštitu nad soutěží převzala 1. náměstkyně primátora statutárního města Opavy Bc. Hana Brňáková. Soutěž probíhá za finanční podpory statutárního města Opavy z programu Životní prostředí a EVVO a za finanční podpory Sdružení rodičů a přítel školy při ZŠ Šrámkova.

Soutěž je určena pro žáky mateřských, základních a středních škol, žákům víceletých gymnázií i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.  Fotografická soutěž je potom určená i široké veřejnosti. Více informací k jednotlivým oborům i samotné soutěži naleznete v pravidlech. Všechny zaslané práce musí být označeny registrační kartou!

Motto soutěže:

Vzduch je základní podmínkou k životu všech živých organismů.  Ovzduší je pro živé organismy jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemohou obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává až do nitra všech živých organismů i do lidského těla a přímo tak působí na organismy i na zdraví člověka. Vzduch je také životním prostředím pro organismy – hmyz, ptáky, rostliny…

Ovzduší je nutné chránit před znečištěním, nejvíce znečištění však působí člověk. Ať už průmyslem, výrobou, dopravou, zemědělstvím ale i tím, že v obydlených oblastech dochází ke spalování domovních odpadů či spalováním fosilních paliv při výrobě elektřiny… Vzduch může být i hrozbou jako jsou hurikány, tornáda a další. Jde o jedny přírodní, které jsou však v poslední době umocňovány činností člověka.

Slavnostní vyhodnocení soutěže a vernisáž výtvarných prací proběhne ve Víceúčelové hale v Opavě dne 1. 6. 2020.  V měsíci červnu budou výtvarné a literární práce vystaveny ve školní galerii ZŠ Šrámkova v Opavě.

Ke stažení