Dendrologická stezka - Poznáváme stromy městských parků v Opavě

Dendrologická stezka pod názvem „Poznáváme stromy městských parků v Opavě“ vznikla v roce 2008 v zeleném prstenci parků lemujícím historické centrum Opavy. Parky byly vysazeny na místě starých hradeb a slouží nejen k odpočinku, ale také ke kulturnímu a společenskému vyžití a vzdělávání.

Osmnáct zastavení seznamuje návštěvníky parků se dřevinami, které v nich rostou. Najdeme zde jak původní druhy, jako javory, dub či jasan, tak i nepůvodní dřeviny dovezené do Evropy z ostatních kontinentů. Mezi ty patří např. douglaska, katalpa či korkovník.

Dendrologická stezka byla na jaře 2020 revitalizována. Jednotlivé cedule byly aktualizovány a k naučné dendrologické stezce byly vytvořeny také čtyři pracovní listy. 

Ty jsou rozděleny tak, aby je mohli pedagogové využívat k výuce dětí, jak z mateřských škol, tak i žáků 1. stupně a 2. stupně základních škol. Nezapomněli jsme ani na rodiče. Jeden z pracovních listů obsahuje omalovánku s hádankou, a také pověst o vzniku názvu města Opavy. Ten mohou rodiče použít třeba pro zpestření nedělní procházky.

Ke stažení