Knihovna EVVO

Knihovna EVVO čítá přes dvě stovky titulů z oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Najdete v ní publikace zaměřené na ochranu přírody a krajiny, ekologii, určovací klíče a příručky, výukové materiály a pracovní listy, metodiky, odbornou literaturu a další.

Knihovna je určena především pedagogům škol, ale využívat ji mohou i neziskové organizace a veřejnost.

Knihovnu spravuje Středisko volného času (pracoviště Husova 17) a doplňuje zejména koordinátorka EVVO statutárního města Opava. Základ fondu pochází z bývalého střediska ekologické výchovy Areka.

 

Bližší informace a seznam publikací k zapůjčení najdete na webu Střediska volného času