Zelené hradby

Zelené hradby jsou pracovní označení systému přírodních a drobných stavebních prvků, které mají přispět k revitalizaci nezastavěného území města Opavy a k lepší rovnováze jeho hospodářských, rozvojových, rekreačních a ekologických funkcí. Pojem Zelené hradby zahrnuje všechny aktivity spojené s financováním, projekcí, výstavbou, údržbou a využíváním těchto prvků.

Projekt se skládá ze tří částí:

  • liniové výsadby (aleje, stromořadí),
  • přírodní lokality (inventarizace přírodních lokalit, návrhy možností jejich záchrany, podpora dalšího rozvoje druhové rozmanitosti v krajině),
  • propagace a zapojení občanů (podpora výsadeb, spolupráce na vytipování turistických cílů).

 

Webové stránky Zelené hradby spravuje spolek Za Opavu, z. s.

Informace o zeleni ve městě najdete na stránce Údržba zeleně.