Dobrovolníci pomáhají uklízet Opavu

Upraveno: 29.05.2020

PET láhve, obaly od potravin a jiný nepořádek zůstává ležet na mnoha místech Opavy po neukázněných občanech. Někteří dokonce neváhají vyvézt do přírody svůj zahradní či stavební odpad. Také už se na to nemůžete dívat? Není nic jednoduššího, než se zapojit.

Toto si letos řeklo hned několik škol, zástupců neziskových organizací a dalších dobrovolníků, kteří se připojili k jarnímu úklidu města. Společně sesbírali více než 100 pytlů odpadu, které byly následně svezeny na skládku.

V průměru město každoročně pouze na odstraňování černých skládek vydá cca 300.000,- Kč. Prostředky vynaložené na provádění standardního úklidu se pohybují v řádech milionů korun. „Přínosem byla veřejná služba, kdy byli do úklidu města zapojeni klienti dlouhodobě evidovaní na Úřadu práce. Jelikož tato forma spolupráce nadále není možná, vítáme spolupráci s občany. Tím, že se část úklidu zrealizuje dobrovolně, všichni ušetříme nemalé finanční prostředky.“, vysvětluje Marie Vavrečková, vedoucí odboru životního prostředí.

Nejde ale pouze o úklid, podstatný je i výchovný efekt podobných akcí. „Je skvělé, že je mezi Opaváky mnoho lidí, kterým záleží na stavu jejich okolí a neváhají pro dobrou věc přiložit ruku k dílu. Takoví rodiče či učitelé jsou výborným příkladem pro děti, které vidí, že když nám na něčem záleží, je potřeba se aktivně zapojit,“ říká Kateřina Pálková, městská koordinátorka EVVO.

Do úklidu se může zapojit kdokoli. Stačí na odboru životního prostředí nahlásit vybranou lokalitu, vyzvednout si pytle a domluvit se na místě, odkud sesbíraný odpad posléze odvezou Technické služby.

Důležité je také nebát se přímo oslovit ty, kteří nepořádek vytvářejí. Pokud uvidíte někoho, kdo odhazuje odpadky mimo popelnice, upozorněte ho na jeho chování, nebojte se spolupracovat s odborem životního prostředí nebo se obraťte na strážníky Městské policie. Za znečišťování veřejného prostranství nebo za založení černé skládky může dotyčný dokonce dostat pokutu až do výše 50.000,- Kč.

Veliké poděkování za odvedenou práci letos patří ZŠ T. G. Masaryka Riegrova, ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice, ZŠ Otická, ZŠ Englišova, ZŠ Šrámkova, ZŠ a MŠ Opava-Komárov a sdružení Ekolyceum.