Použité baterie nepatří do koše! Škodí životnímu prostředí i lidem

Upraveno: 29.05.2020

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně ohrozit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví. Z jedné tuny baterií lze přitom recyklací znovu získat 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi.

Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci. Čím více vybitých baterií se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se prostřednictvím recyklace podaří zachytit.

Podle průzkumu neziskové společnosti ECOBAT zajišťující zpětný odběr baterií, lidé odhadují, že mají doma v průměru 12,7 baterií. Průzkumy v západní Evropě však ukazují, že ve skutečnosti se v domácnosti nachází přes 100 kusů baterií a akumulátorů. Vysloužilý monitor či rtuťový teploměr bychom do směsného odpadu nikdy nevyhodili. Jedna či dvě malé baterie se však v koši snadno ztratí.

Třídit baterie je snadné. Ve své domácnosti k tomu můžete využít stylovou krabičku „ecocheese“, která se hodí do každého interiéru. Získat zdarma ji můžete na odboru životního prostředí, v kanceláři 202. Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, které v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie. Prodejci jsou povinni od vás baterie převzít bez ohledu na jejich značku, velikost, množství či místo nákupu.

V Opavě můžeme baterie odevzdávat také do červených kontejnerů na elektroodpad, ve sběrných dvorech, v některých firmách a mnoha základních a středních školách, které jsou zapojeny v programu Recyklohraní. Za sběr baterií a plnění úkolů v tomto programu získávají školy body, které si pak mohou směnit za praktické odměny.

Aktuální seznam všech sběrných míst a další informace naleznete na www.ecobat.cz.