Přírodovědnou soutěž pořádalo Mendelovou gymnázium již pošesté

Upraveno: 29.05.2020

V pátek 12.12.2014 zorganizovali učitelé a žáci Mendelova gymnázia již 6. ročník "Přírodovědné soutěže" určené pro žáky 9. tříd základních škol okresu Opava. Soutěž byla součástí širšího komplexu aktivit v rámci projektu "Stříbrné jezero 2014". Tento projekt je zaměřen zejména na biologii a byl podpořen grantem na podporu životního prostředí a EVVO statutárního města Opava.

Letos se do soutěže přihlásilo 16 tříčlenných týmů, které měly za úkol řešit nevšední teoretické i praktické úkoly z fyziky, biologie a chemie. Po sečtení všech bodů získalo družstvo ze ZŠ Opava, Otická pod vedením Evelíny Legerské třetí místo, druhý byl tým ze ZŠ TGM Opava, Riegrova s kapitánem Vojtěchem Kollerem a vítězem celé soutěže se stalo družstvo ze ZŠ Opava, Vrchní s kapitánkou Klárou Mořkovskou. V teoretické části získalo družstvo ze ZŠ Opava, Vrchní maximální počet bodů ve všech disciplínách soutěže. Rovněž v praktické části bylo družstvo ze ZŠ Opava, Vrchní bezkonkurenční, pouze v chemii se mu vyrovnalo družstvo ze ZŠ a MŠ Raduň se stejným počtem bodů. Součástí hodnocení byla také videa, v tomto roce s chemickou tématikou. Z celkového počtu jedenácti přihlášených videí vyhrálo video družstva ze ZŠ TGM Opava, Riegrova pod vedením Vojtěcha Kollera.

Za podporu soutěže a za hodnotné dary pro vítězná družstva bychom rádi poděkovali sponzorům: statutárnímu městu Opava a firmám Model Obaly, Motoscoot, Fotovoltaické instalace Václavík a panu Onderkovi. Za celý organizační tým soutěže blahopřejeme vítězům, děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na nové soutěžící v příštím sedmém ročníku přírodovědného klání.

Danuše Černínová, Mendelovo gymnázium Opava