Roadshow Najdi červený kontejner

Upraveno: 29.05.2020

Roadshow zaměřená na sběr vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím červených kontejnerů zavítá na konci září do Opavy. Občané budou moci odevzdat stará drobná elektrozařízení přímo do červeného kontejneru na speciálně zřízeném stanovišti na Horním náměstí. Každý, kdo přinese staré elektro, získá na místě drobný dárek. Navíc všichni, kdo se této sběrné akce zúčastní, budou zařazeni do slosování o chytrou televizi.

Roadshow s názvem NAJDI ČERVENÝ KONTEJNER proběhne ve středu 24. září od 9 do 17 hodin. Technické služby vytvoří na Horním náměstí mimořádné sběrné místo na třídění odpadu, ve kterém  nebude chybět červený kontejner. Každý, kdo do tohoto kontejneru přinese vysloužilý elektrospotřebič, získá na místě drobný dárek a bude zařazen do slosování o značkovou smart televizi. Pro děti i dospělé budou navíc na červeném stanovišti připraveny hry s tématikou třídění odpadu o sladké odměny.

Akce má upozornit na to, že lidé mohou v Opavě již od roku 2011 třídit do barevných nádob kromě jiných odpadů a obalů také staré elektrospotřebiče. Na drobné elektrospotřebiče a baterie je ve městě určeno patnáct červených kontejnerů. Objemnější vysloužilé elektro, jako například počítače, televize nebo monitory, mohou lidé zdarma odvážet na tři sběrné dvory Technických služeb na ulicích Hálkova, Bílovecká a Přemyslovců.

Zdeněk Kovářík ze společnosti ASEKOL dodává: „Při příležitosti roadshow jsme připravili speciální leták s mapou Opavy s vyznačením všech červených kontejnerů a sběrných dvorů, kde mohou lidé třídit vysloužilé elektrospotřebiče. Každý, kdo 24. září navštíví naše červené stanoviště, tento leták zdarma obdrží.“ Akci NAJDI ČERVENÝ KONTEJNER pořádá právě nezisková společnost ASEKOL, která v České republice provozuje síť červených kontejnerů. Na akci se rovněž významně podílí Moravskoslezský kraj a Magistrát města Opavy.