Základní škola Šrámkova byla oceněna v soutěži Ekologická škola v Moravskoslezském kraji

Upraveno: 13.01.2020
Ilustrační obrázek

Na jaře byl vyhlášen, již 13. ročník soutěže Ekologická škola Moravskoslezského kraje. Celkem se do boje o titul přihlásilo 52 škol, z toho 9 mateřských, 28 základních a 15 středních.

Mezi oceněnými školami za školní rok 2018/2019 byla i opavská základní škola - Šrámkova 4. Ta si své místo mezi nejlepšími 8 školami zajistila zejména uspořádáním celostátní soutěže, jejíž úkolem bylo zvýšit odpovědný přístup žáků k životnímu prostředí. Tématem soutěže byla Voda pro život. Soutěž byla členěna do tří oborů: obor výtvarný, obor literární a obor sportovní. Hlavním cílem projektu bylo upozornit a informovat žáky a širokou veřejnost o důležitosti ochrany vody v ČR a tím podpořit výuku a vzdělávání k trvale udržitelnému rozvoji a výchově k péči o životní prostředí.

Slavnostního vyhlášení, které proběhlo 23. října v budově Krajského úřadu MSK, se zúčastnila paní učitelka Mgr. Jana Hopjanová Chrásková s žáky, kteří jsou členy Ekotýmu. Z rukou paní náměstkyně hejtmana kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Jarmily Uvírové převzali krásnou kytici, referenční list a pokaz ve výši 10 000 Kč.