Mateřská škola křesťanská Opava Mnišská

Základní informace o křesťanské MŠ Opava, Mnišská

Adresa:Mnišská 7, 746 01 Opava

Telefon: 553 821 635

E-mail:  msmnisska@email.cz

Webové stránky: www.mskrestanska.eu

Ředitelka: Bc. Dagmar Ullmannová

Zástupkyně ředitelky: Barbora Kuzníková

Provoz: 6:00 až 18:00

Odloučená pracoviště: žádná

Provozní doba sportoviště

Informace o škole:

Mateřská škola křesťanská leží v centru Statutárního města Opavy, v atriu činžovních domů, oddělena z jižní strany školní zahradou se vzrostlou zelení. MŠ byla zřízena 1. září 1992 z iniciativy členů Unie křesťanských pedagogů a za podpory České školní inspekce a Odboru školství MMO. Od 1. července 1996 přešla do právní subjektivity a stala se jednou z největších opavských mateřských škol co do počtu dětí i aktivit.

Přestože máme v názvu „křesťanská“ mateřská škola, nejedná se o zařízení církevní, zřizovatelem je Statutární město Opava. Proto je i pro naši mateřskou školu - jako pro všechny ostatní MŠ - závazný pouze výchovně vzdělávací program pro děti předškolního věku. Témata Církevního roku a zaměření na výchovu křesťanskou zařazujeme nad rámec našich povinností do výchovně vzdělávacích aktivit jako nabídku nadstandardní.

Od počátku vstupu do právní subjektivity, v rámci specializace na křesťanskou výchovu, se snažíme názorně vyjádřit podstatu a průběh dvou hlavních církevních období, tj. vánoční a velikonoční doby. Již od roku 1993 každoročně pořádáme akce k oslavě těchto významných církevních svátků, vrcholících vánočními a velikonočními dílničkami za účasti dětí a rodičů naší mateřské školy i široké veřejnosti.

Do další výchovně vzdělávací činnosti zahrnujeme seznamování dětí již od útlého věku s tradicemi, historickými památkami, odkazem našich předků, a to vše formou blízkou dětskému chápání, tedy oslavou tradičních svátků, ať už světských či církevních. Tyto aktivity jsou rozšířeny o mezinárodní spolupráci s polskými partnery z Przedszkola Nr.14 Raciborz a slovenskými partnery z mateřské školy v Bytči v rámci projektu Erasmus+. Jsme škola otevřená novým příležitostem, která svým klimatem a kulturou směřuje ke spokojenosti dětí a jejich rodičů a oslovuje svými aktivitami širokou veřejnost. 

Mateřská škola křesťanská v Opavě má celkovou kapacitu 120 dětí - pět věkově smíšených tříd. 12 pedagogů, chůva a 4 správní zaměstnanci.

V průběhu měsíců září a říjen je každodenně pro veřejnost s dětmi do 10 let zpřístupněna školní zahrada s veškerým vybavením. Provozní doba zahrady v září umožňuje pobyt v pracovní dny od 16:00 do 18:00, o sobotách a nedělích od 14:00 do 18:00, v měsíci říjnu v pracovní dny od 16:00 do 18:00, o sobotách a nedělích od 14:00 do 18:00.