Mateřská škola Opava Edvarda Beneše

Informace o mateřské škole

Adresa: Edvarda Beneše 6, 747 05 Opava

Telefon: 553 821 162

E-mail: mseb@seznam.cz

Webové stránky: www.msebeneseopava.cz

Ředitelka:  Bc. Dáša Onderková

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Renáta Wojnarová

Provoz: 6:15 až 16:45

Odloučená pracoviště: žádná

Sportoviště školy není otevřeno pro veřejnost

Informace o škole:

Budova naší mateřské školy je umístěna na sídlišti Kateřinky-východ, je obklopena rozsáhlou zahradou plnou stromů a zeleně. V okolí se nachází rodinné domky se zahrádkami, sídlištní zástavba s hřišti, pole zemědělského podniku, v blízkosti teče řeka Opava. To vše je vhodným námětem pro pozorování a získávání zkušeností a znalostí z oblasti přírody a povědomí o životě lidí, jejich práci, starostech i radostech. V těsném sousedství mateřské školy stojí základní škola, se kterou úzce spolupracujeme.

Výhodou umístění školy je velmi dobrá dostupnost městské hromadné dopravy a zároveň to, že je dostatečně vzdálená od silného dopravního ruchu. Kolem vede pouze místní komunikace, která slouží obyvatelům sídliště a návštěvníkům mateřské a základní školy.

Mateřskou školu tvoří dva pavilony, které jsou spojené prosklenou chodbou.

Prostory školy jsou vyzdobeny dětskými výtvarnými pracemi. Na zemi jsou „rozsypány barevné kuličky“, které vás přivedou do tříd. Každá třída má svou barvu.

 • Žluté kuličky: děti 2,5 – 4-leté
 • Zelené kuličky: děti 3 – 4,5-leté
 • Červené kuličky: děti 4 – 5-ti leté
 • Modré kuličky: děti 5 – 6-ti leté
 • Oranžové kuličky: děti předškolní
 • Fialové kuličky: děti předškolní

Prostředí školy je přizpůsobeno věkovému složení tříd a umožňuje provozování různorodých pohybových, relaxačních, výtvarných, pracovních i intelektuálních aktivit.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Objevujeme barevný svět“, který umožňuje dětem poznávání života a světa kolem nás. Každá třída má svůj třídní vzdělávací program vypracovaný na míru konkrétním věkovým skupinám dětí.

Nabízíme:

 • kvalitní vzdělávací nabídku pod vedením kvalifikovaných pedagogů
 • příjemné prostředí a moderní vybavení školy s pestrostí učebních pomůcek a her pro děti
 • výlety, sportování, naplňování tradic, akce pro rodiče s dětmi
 • exkurze, dny otevřených dveří
 • odborné přednášky s psychologem, klinickým logopedem, pediatrem, učiteli ZŠ
 • účast ve výtvarných a sportovních soutěžích
 • kroužky: výtvarný, pracovní, pohybové aktivity, pěvecký sbor, logopedická prevence, metoda dobrého startu, angličtina, mažoretky
 • nadstandardní činnosti: plavecký výcvik, bruslení, lyžařský kurz, škola v přírodě, sportovní olympiády