Mateřská škola Opava Havlíčkova

Základní informace o mateřské škole

Adresa: Havlíčkova 4, 746 01 Opava

Telefon: 553 712 160, 553 716 781

E-mail: info@skolkahavlickova.cz

Webové stránky: www.skolkahavlickova.cz

Ředitelka: Anna Grosová

Zástupkyně ředitelky: Kateřina Vaňková

Provoz: 6:00 až 16:30

Odloučená pracoviště: MŠ Opava - Milostovice; MŠ Opava - Vlaštovičky

 • MŠ Opava-Milostovice
  • Telefon:  553 661 037
  • E-mail:  msop.mil@volny.cz
  • Vedoucí pracoviště: Petra Galvasová
  • Provoz: 6:30 až 16:00
  • Sportoviště školy není určeno pro veřejnost
 • MŠ Opava-Vlaštovičky
  • Telefon: 553 793 442
  • E-mail: msvlastovicky@atlas.cz
  • Vedoucí pracoviště: Bc. Jana Beierová
  • Provoz: 6:30 až 16:00
  • Sportoviště školy není určeno pro veřejnost

Informace o škole:

Naše MŠ je školou čtyřtřídní s celodenním provozem a kapacitou 100 dětí, se dvěma odloučenými pracovišti v Milostovicích (25 dětí) a ve Vlaštovičkách (28 dětí).

Mateřská škola Havlíčkova se nachází v centru města, ale v klidném prostředí (vedle Polikliniky), uprostřed kvetoucí přírodní zahrady vybavené velkým množstvím přírodních prvků s vyvýšeným terénem. K odpočinku slouží lavičky ve stínu letitých stromů - listnatých i jehličnatých. Zahrada MŠ je zpřístupněna veřejnosti, a to v odpoledních hodinách a o víkendech. Budova MŠ má novou fasádu, nová okna, nově zrekonstruované umývárny, WC dětí a chodbu školy. Upřednostňujeme nevšedních forem a metod práce. Dětem nabízíme možnost pracovat s netradičními materiály při výtvarné a pracovní činnosti, které mohou rozvíjet v zájmové činnosti „Malujeme s Kašpárkem.“ Seznamují se s prvky tvořivé dramatiky, která rozvíjí schopnost komunikace dětí. Podporujeme zdravý a tělesný vývoj a rozvoj fyzických schopností prostřednictvím  „sportovních her,“  „tanečků pro Malenky a Malečky,“ sportovní gymnastiky a návštěvou solné jeskyně. Polytechnické zaměření rozvíjíme v zájmové činnosti „Kutílek.“ EVVO rozvíjíme u dětí v každodenních činnost a v zájmové činnosti „Kašpárek v přírodě.“ Zahrada MŠ je přírodní zahradou. V ní nalezneme Mini arboretum MŠ, přírodní prvky, hmyzí domeček, broukoviště, indiánskou vesnici, bylinkovou a zeleninovou zahrádku. V rámci projektu ŽP pod názvem „Učíme se v přírodě,“ realizujeme nové prvky zahrady - indiánské teepee, dendrofon, vodní prvky, naučnou tabuli s interaktivními prvky zaměřené k výuce v přírodě, letní louku, bylinkovou skalku a zeleninovou zahradu. Rodiče pro své děti mají možnost výběru ze široké škály v zájmové činnosti, při maximálním respektování dětské individuality.

 Naše MŠ je školou čtyřtřídní s celodenním provozem a kapacitou 100 dětí, se dvěma odloučenými pracovišti v Milostovicích (25 dětí) a ve Vlaštovičkách (28 dětí).

 

Odloučené pracoviště v Milostovicích

MŠ Milostovice je jednotřídní mateřskou školou, umístěnou v samotné budově, obklopenou prostornou školní zahradou, která svým uspořádáním zcela vyhovuje celodennímu pobytu dětí venku. je zde mnoho vzrostlých stromů, které poskytují dětem dostatek stínu v teplém období. Koncepce školy navazuje na „Zdravý životní styl“ ve spolupráci s rodinou a základní školou. V rámci tohoto zdravého životního stylu zde dětem nabízíme plavání, bruslení, solnou jeskyni. MŠ se pyšní novou elektroinstalací, novou fasádou, novými okny a v 2.NP mají novou umývárnu.                                                                                             Odloučené pracoviště MŠ je nedílnou součástí kultury obce Milostovice.

Odloučené pracoviště ve Vlaštovičkách

 MŠ Vlaštovičky vesnická jednotřídní mateřská škola. Budova se nachází v centru obce. V roce 2009 byla celkově rekonstruována a kapacita byla navýšena na 28 míst. Třída i herna jsou nyní velmi prostorné, slunné, všechny prostory jsou moderně a vkusně zařízeny. Hračkami je MŠ vybavena tak, aby poskytly příležitost ke všem typům her dětem různého věku. Od silniční komunikace chrání MŠ vysoká zeleň kolem celé zahrady, která je vybavena dřevěnými průlezkami, altánkem. vláčkem a zahradním domkem. Koncepce školy je zaměřena na rozvíjení vztahu k přírodě a životnímu prostředí. MŠ dětem nabízí cvičení na míčích, jógu v rámci vzdělávací činnosti nadstandardní výtvarné tvoření a keramiku. 4x do roka keramickou dílničku. MŠ je nedílnou součástí kultury obce Vlaštovičky.

Kašpárek, který je motivačním prvkem výchovně vzdělávacího programu naší MŠ. provází děti během denních činností a je zastoupen v logu naší školy. Hlavní úkoly mateřských škol jsou podrobně zpracovány v ročním plánu školy „Kašpárek a barvy kolem nás.“ Projekt, rovněž pod názvem „Kašpárek a barvy kolem nás,“ je financován Evropskou unií, jako šablony II. Jedná se o zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na základní školu. Pomocí pohádkové postavy „Kašpárka“ směřuje program k tomu, aby děti, které opouštějí MŠ, byly osobností co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, schopné se dívat kolem sebe, uvažovat tvořivě, přemýšlet a jednat, schopné se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které přináší život.