Mateřská škola Opava Heydukova

Základní informace o mateřské škole

Adresa: Heydukova 19, 746 01 Opava

Telefon: 553 711 567

E-mail:  ms.heydukova@seznam.cz

Webové stránky: www.msheydukova.cz

Ředitelka: Bc. Marcela Kašpárková

Zástupkyně ředitelky:  Bc. Jolana Mezlová

Provoz: 6:30 až 16:30

Odloučená pracoviště: žádná

Sportoviště školy není otevřeno pro veřejnost

Informace o škole

Mateřská škola se nachází v oblasti Opava – předměstí v klidné vilové čtvrti Kylešovského kopce. Budova je zděná vila z roku 1890 předělaná v roce 1945 na MŠ s velkou zahradou. Kapacita je 52 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. Každá třída má svou vlastní jídelnu a ložnici. A protože se školka nachází v objektu vily,která svým atypicky řešeným Interiérem vytváří zajímavý prostor pro činnosti dětí, i díky její velikosti, vládne v MŠ téměř rodinná atmosféra. Snažíme se o to, aby každý rok byly prostory MŠ postupně nově rekonstruovány a obohacovány o nové vnější a vnitřní vybavení.

Od školního roku 2007 – 2008 nese MŠ motivační název "Pastelka", která je nejen součástí výzdoby interiéru, ale zejména vyjadřuje hlavní linii školy.

PASTELKA

P – Podnětné prostředí

A - Atmosféra školy

S - Spontánní hra

T – Tělesná pohoda

E - Estetika

L - Láska

K - Komunikace lidí

A - Alternativní vzdělávání

Školní vzdělávací program nese motivační název: "Kdo si hraje radost má, s pastelkou svět pozná" , který vede děti k poznání okolního světa se zdůrazněním na zdravý životní styl, správnou životosprávu, na položení základů aktivního způsobu života a duševní hygieny tak, aby děti uměly plnohodnotně žít v psychické pohodě, byly sociálně citlivé, zvídavé a činorodé. Máme také zájem navodit otevřený a oboustranně prospěšný vztah s rodiči, probudit v nich zájem o rozvíjení potenciálu a schopností jejich dětí,spoluprací zajišťovat jejich zdravý rozvoj.

Zájmové aktivity jsou v MŠ organizovány dle aktuální nabídky. Nabízíme dětem předplaveckou výuku, gymnastiku p. Špičkové, logopedickou péči s logopedickou asistentkou, hru na zobcovou flétnu, seznamování s angličtinou, keramický kroužek, hrátky s počítačem, návštěvy solné jeskyně.

Pravidelně organizujeme zajímavá odpolední tvoření rodičů a dětí,společné akce na školní zahradě. Děti svými vystoupeními dělají radost v domovech důchodců na Rooseveltově ulici, aktivně také spolupracujeme se ZŠ B.Němcové.

Předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získání návyků, způsobu chování, základu životního stylu a celého života. Všichni zaměstnanci MŠ chtějí přispět k tomu, aby děti své životní období v MŠ prožily zdravě a radostně.