Mateřská škola Opava Mostní

Základní informace o odloučeném pracovišti MŠ Opava, Mostní

Adresa: Mostní 68, 747 05 Opava

Telefon: 553 732 142

E-mail: mostnims@seznam.cz

Webové stránky: www.mssedmikrasky.webnode.cz

Vedoucí pracoviště: Veronika Beková

Provoz: 6:15 až 16:15

Sportoviště školy není otevřeno pro veřejnost

Jedná se o odloučené pracoviště: mateřské školy Sedmikrásky.

Informace o mateřské škole Opava, Mostní:

Nachází se v pěkném prostředí rodinných vilek v blízkosti řeky a jezera s možností vycházek do přírody. Rodinná vila se dvěma třídami a zahradou poskytuje dostatek prostoru i inspirace k aktivitám dětí. Zahrada je vybavená novými herními prvky a pískovištěm.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Sedmikrásky na duhové cestě“, který umožňuje dětem poznávání života a světa kolem nás.

Partnerem mateřské školy je firma Witzenmann s.r.o. Cílem vzniklého partnerství je rozvoj tvořivých činností, polytechnického vzdělávání dětí, podpora vybavení školky a náhled do reálného světa výroby.

Pro děti nabízíme:

 • výtvarné tvoření,
 • práci s počítačem, interaktivní tabulí,
 • sportovní gymnastiku,
 • plavecký výcvik,
 • jazykovou prevenci,
 • dramatický kroužek,
 • bruslení,
 • minijudo,
 • aktivity pro děti, které nemají potřebu odpoledního spánku.

Jaká další překvapení na děti čekají?

 • pohádková představení,
 • netradiční sportování a tvoření z netradičních materiálů, papírové dny,
 • bobování, výlety,
 • rej čarodějnic, karneval v maskách, indiáni v MŠ, vítání jara,
 • oslava tradičních svátků aj.

Všechny aktivity školy jsou zdokumentovány, rodiče tak mohou proniknout do dění a aktivit určených dětem i pomocí fotografie.

Rodičům poskytujeme aktuální informace na webových stránkách a prostřednictvím časopisu. Provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:15 s možností docházky dětí podle potřeb rodičů.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.