Mateřská škola Opava Na Pastvisku

Základní informace o mateřské škole

Adresa: Na Pastvisku 13, 747 05 Opava

Telefon: 602 387 699

E-mail: ms.pastvisko@opava.cz

Webové stránky: www.ms-napastvisku.cz

Ředitelka: Bc. Markéta Hajdová

Zástupkyně ředitelky: Martina Bartesková

Provoz: 6:00 až 16:30

Odloučená pracoviště: žádná

Provozní doba sportoviště

Informace o škole:

Mateřská škola se nachází v předměstí Kateřinky města Opavy. Je to sídlištní MŠ, nejnovější v Opavě, stavební práce započaly v roce 1989. Škola zahájila svou činnost 1. dubna 1990. I když se jednopatrová budova nachází v zajetí panelových domů, je zde krásná školní zahrada, která zvyšuje atraktivitu školy i jejího okolí.

V současné době má MŠ 3 třídy, kapacita školy je 84 dětí. Jako jediná mateřská škola v Opavě máme v budově školy tělocvičnu, kterou využíváme ke sportovnímu vyžití dětí.

Mateřská škola nabízí standardní výchovně vzdělávací činnost s prvky programu Začít spolu a s důrazem na environmentální výchovu. Velkou důležitost klademe na spolupráci s rodinou.

Program dětí v mateřské škole obohacujeme o nadstandardní aktivity:
sportovní gymnastika
kurzy plavání
výtvarný kroužek (netradiční techniky)
hudební kroužek
taneční kroužek
veselé pískání na zobcovou flétnu

Pro děti a rodiče připravují učitelky spoustu dalších zajímavých akcí, např. Dušičkový podvečer, Mikulášskou nadílku, Vánoční posezení u stromečku, Maškarní karneval, Den matek, Westernový den, Školu v přírodě, výlety apod. Spolupracujeme se Základními školami na ul. Šrámkova a Ochranova, partnery jsou také Mendelovo gymnázium, Klub důchodců a Středisko volného času v Opavě. Děti se zúčastňují během školního roku divadelních představení, výstav a dalších zajímavých akcí. Rodičům nabízíme fotografování dětí, nákup knih a výchovných pomůcek.