Mateřská škola Opava Riegrova

Základní informace o mateřské škole

Adresa: Riegrova 1, 746 01 Opava

Telefon: 553 713 926

E-mail: pavelkova@skolka-riegrova.czms.oticka@atlas.cz

Webové stránky: www.skolka-riegrova.cz  

Ředitelka: Bc. Anna Pavelková

Zástupkyně ředitelky: Ivana Moravcová

Provoz: 6:30 až 16:30

Odloučená pracoviště: MŠ Opava, Otická

  • MŠ Opava, Otická (Otická 24, 746 01 Opava)
    • Telefon: 553 713 206
    • E-mail:  ms.oticka@altas.cz
    • Vedoucí pracoviště: Ivana Moravcová
    • Provoz: 6:30 až 16:00

Provozní doba sportoviště

Informace o škole:

Pětitřídní mateřská škola má dvě pracoviště – na ul. Riegrova a Otická.

Prioritou výchovné práce je vytvoření optimálních podmínek pro psychický, fyzický a sociální rozvoj svěřených dětí. Zaměřujeme se na rozvoj individuality každého dítěte, v prvé řadě se učitelky zamýšlejí nad tím, co děti ke svému vývoji potřebují především! Hračky a jiný materiál jsou vybírány velmi uvážlivě, dbáme na estetické a zdravotní hledisko.

Pracoviště MŠ na Riegrově ul.

Budova MŠ je situována v pěkném prostředí starší bytové zástavby a jsou zde umístěny tři třídy s kapacitou 75 dětí. Děti jsou zařazovány do tříd podle věku. O zdravý rozvoj dětí pečuje 6 pedagogických pracovnic a 3 správní zaměstnankyně.

V každém poschodí je šatna, herna, třída, kuchyňka pro výdej stravy a sociální zařízení. Třídy a herny poskytují dostatek prostoru pro výchovně vzdělávací činnost dětí a umožňují rozvíjet jejich tělesnou aktivitu.

V minulých letech prošla budova úpravami estetického i technického rázu (např. plynofikace kotelny, rekonstrukce sociálního zařízení, výměna podlahových krytin, rekonstrukce výdejen stravy, výzdoba interiéru malbami s dětskou tematikou).

K této budově MŠ patří poměrně velká zahrada. Je v ní plno zeleně, tři pískoviště, průlezky a lavičky pro odpočinek. Část zahrady je vydlážděna zámkovou dlažbou pro jízdu na koloběžkách. Pozemek je dostatečně vzdálen od středně frekventované komunikace a je možno jej využívat po celý rok.

Pracoviště MŠ na Otické ul.

V budově na Otické ul. jsou umístěny dvě třídy s kapacitou 56 dětí. I zde jsou děti do tříd zařazovány podle věku. Pečují o ně 4 pedagogické pracovnice a 2 správní zaměstnankyně.

Panelový objekt poskytuje velmi dobré prostorové podmínky. Každé oddělení má třídu, hernu, šatnu, sociální zařízení a kuchyňku pro výdej stravy. Rozlehlá školní zahrada je vybavena dvěma pískovišti, houpačkou, průlezkami a lavičkami pro odpočinek. Prostor vydlážděný zámkovou dlažbou slouží k jízdě na koloběžkách. Zahrada je pravidelně udržována a může být využívána po celý rok.

V současné době tato budova MŠ prošla úpravami estetického rázu (vymalování vstupních prostor malbami s dětskou tematikou, vybavení novými koberci a záclonami, byl proveden nátěr plotu).