Mateřská škola Opava Sadová

Základní informace o odloučeném pracovišti MŠ Opava, Sadová: 

Adresa: Sadová 51, 746 01 Opava

Telefon: 553 712 869

E-mail: mssadova@seznam.cz

Webové stránky: www.mssedmikrasky.webnode.cz

Vedoucí pracoviště: Bc. Martina Glazarová

Provoz: 6:15 až 16:30

Sportoviště školy není otevřeno pro veřejnost

Informace o mateřské škole Opava, Sadová:

Nachází se v klidné části Opavy poblíž Městských sadů. Dvoutřídní škola rodinného typu je po rekonstrukci vnitřních prostor školy a s nově instalovanými herními prvky na školní zahradě. Škola se snaží o spokojenost a pohodu dětí a také jejich rodičů.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Sedmikrásky na duhové cestě“, který umožňuje dětem poznávání života a světa kolem nás.

Partnerem mateřské školy je firma Witzenmann s.r.o. Cílem vzniklého partnerství je rozvoj tvořivých činností, polytechnického vzdělávání dětí, podpora vybavení školky a náhled do reálného světa výroby.

Pro děti nabízíme:

 • výtvarné tvoření,
 • práci s počítačem,
 • sportovní gymnastiku,
 • plavecký výcvik,
 • jazykovou prevenci,
 • angličtinu hrou,
 • bruslení
 • práce s interaktivní tabulí,
 • minijudo,
 • Malí badatelé - pokusy
 • aktivity pro děti, které nemají potřebu odpoledního spánku.

Jaká další překvapení na děti čekají?

 • pohádková představení,
 • netradiční sportování a tvoření z netradičních materiálů, papírové dny,
 • bobování, výlety,
 • rej čarodějnic, karneval v maskách, indiáni v MŠ, vítání jara,
 • oslava tradičních svátků aj.

Všechny aktivity školy jsou zdokumentovány, rodiče tak mohou proniknout do dění a aktivit určených dětem i pomocí fotografie.

Rodičům poskytujeme aktuální informace na webových stránkách a prostřednictvím časopisu. Provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:30 s možností docházky dětí podle potřeb rodičů.