Mateřská škola Opava Vaníčkova

Upraveno: 24.05.2023

Základní informace

Adresa: Vaničkova 39, 747 06 Opava

Telefon: 553 821 497

E-mail:  msvanickova@seznam.cz

Vedoucí pracoviště: Lenka Radová

Provoz: 6:00 až 17:00

Jedná se o odloučené pracoviště mateřské školy 17. listopadu.

Informace o škole:

Mateřská škola je čtyřtřídní, kapacita je stanovena pro 109 dětí. Součástí je velká a dobře vybavená školní zahrada. V mateřské škole o děti pečuje tým 14 pracovníků, tj. 8 kvalifikovaných učitelek a 6 provozních zaměstnanců.

Názvy jednotlivých oddělení:

I.třída = MEDVÍDCI

II.třída = VEVERKY

III.třída = ZAJÍČCI

IV.třída = LIŠÁCI

Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme, aby se stala škola hrou a děti se zde cítily v bezpečí. Oslovení učitelky slovem „mami“ je pro nás vždy pochvalou a povzbuzením.

Na základě tvořivé práce máme zpracovaný školní vzdělávací program s názvem „OTEVŘENÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA" a dále jednotlivé třídní vzdělávací programy, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí a jejich samostatné činnosti. Nepostradatelnou součástí naší práce je úzká vazba na rodinu a vytvoření partnerského vztahu s rodiči dětí.

Nad rámec výchovně vzdělávacího programu nabízíme v rámci pobytu dětí v naší MŠ další aktivity, ve kterých mohou děti uplatnit své záliby a zájmy – VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ, KERAMIKA, FLÉTNIČKA - ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ, GYMNASTICKÁ PRŮPRAVA, LEGO DACTA, AGLIČTINA HROU, LOGOPEDICKÁ PREVENCE, MALÝ OBJEVITEL (nadstandartní aktivita zaměřená na rozvoj environmentální výchovy dětí). Dle zájmu dětí a rodičů každoročně zajišťujeme kurzy plavání, pobyt ve škole v přírodě a návštěvy solné jeskyně.

Naše mateřská škola disponuje speciálně logopedickou třídou, kde dochází děti, které mají problémy v řečové stránce vývoje, či větší logopedické problémy. Kapacita logopedické třídy je 18 dětí. Úzce spolupracujeme s SPC Opava. 

Snažíme se děti vést k lásce k přírodě a zvířatům, proto jsme v roce 2019 začali budovat zahradní kuchyňku, ta se uvedla do plného provozu ve školním roce 2019/2020, děti společně vysadily kolem kuchyňky ovocné stromy a keře. Dále jsme na zahradě MŠ začali budovat zahradní učebnu, kde pomocí různých speciálních nástrojů děti rozpoznávají a zkoumají přírodu. Na zahradě MŠ mají děti i víceúčelové hřiště. Máme k dispozici infrasaunu, která je v provozu každoročně od října do března. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti vedeme k samostatnosti, aby se ve skupině dokázaly projevit, prosadit, ale zároveň i podřídit při společných činnostech. 

Pro děti i rodiče během celého školního roku pořádáme četné společné odpolední nebo víkendové akce, pro větší informovanost vydáváme školní miničasopis ROSNIČKA.

Na webové stránce naší školy www.msvanickova.unas.cz si můžete přečíst další zajímavosti a informace o školním vzdělávacím programu, uskutečněných i plánovaných akcích školy a prohlédnout si fotogalerii.

Akce mateřské školy: 

 • Slavíme různé mezinárodní dny (celosvětový úklidový den, den zvířat, den stromů, den původních jablek, ponožkový den, světový den vody, světový den zdraví, den Země, měsíc knihy, den her, mezinárodní den triček, ...)
 • pořádáme akce, které se zaměřují na environmentální výchovu dětí - sázení rostlin, přikrmování a pozorování ptáků v různých ročních obdobních, výlety do okolí mateřské školy (pozorování okolní přírody)
 • tvoříme pro děti různé námětové dny k svátkům, významným dnům, námětové dny se zaměřují také na naše tradice a zvyky (halloween, dušičky, oslavy dne svatého Mikuláše, čertí školka, Vánoce v mateřské škole, sněhuláci Pajduláci, karneval, masopust, zimní olympiáda, čarodějnice, Velikonoce v mateřské škole, oslavy Dne dětí, ...)
 • pravidelně navštěvujeme různé exkurze v muzeu, OKO
 • organizujeme výlety mimo Opavu (Vitaminátor Sosnová, ZOO Ostrava, planetárium, Svět techniky, a další dle aktuálních nabídek a možností)
 • pravidelně navštěvujeme Knihovnu Petra Bezruče a její odloučená pracoviště
 • navštěvujeme různá divadla (Slezské divadlo Opava, Divadlo loutek Ostrava, Loutkové divadlo Opava, ...) a kina (kino Cinestar, kino Mír)
 • během školního roku organizujeme různé akce pro děti a rodiče (lampionový průvod, dílničky s rodiči, akce ke Dni matek, zahradní slavnost, rozloučení s předškoláky, ...)
 • organizujeme akce na prevenci patologických jevů (Pes Korálek, akce pod záštitou PČR a Městské policie Opava)
 • organizujeme různé ukázkové hodiny (Sokolníci, ...)
 • úzce spolupracujeme se Základní školou Opava, Kylešovice, U hřiště (plán aktivit), navštěvujeme také Základní školu Boženy Němcové Opava
 • vytvořili jsme školní projekt na téma: Čím budu, až vyrostu? a projekt: Moje Země a zdraví 
 • zapojujeme a seznamujeme děti se sportovními aktivitami, které je motivují k zájmům o sportování (SFC Opava, BK Opava, ...)
 • další aktivity, akce a výlety mateřská škola organizuje dle aktuálních nabídek. 

PŘIJĎTE MEZI NÁS, TĚŠÍME SE NA NOVÉ KAMARÁDY.