Mateřská škola Opava Vaníčkova

Upraveno: 28.11.2019

Základní informace

Adresa: Vaničkova 39, 747 06 Opava

Telefon: 553 821 497

E-mail:  msvanickova@seznam.cz

Vedoucí pracoviště: Lenka Radová

Provoz: 6:15 až 16:30

Sportoviště školy není pro veřejnost otevřeno

Jedná se o odloučené pracoviště mateřské školy 17. listopadu.

Informace o škole:

Mateřská škola je čtyřtřídní, kapacita je stanovena pro 108 dětí. Součástí je velká a dobře vybavená školní zahrada. V mateřské škole o děti pečuje tým 14 pracovníků, tj. 8 kvalifikovaných učitelek a 6 provozních zaměstnanců.

Názvy jednotlivých oddělení:

I.třída = MEDVÍDCI

II.třída = VEVERKY

III.třída = ZAJÍČCI

IV.třída = LIŠÁCI

Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme, aby se stala škola hrou a děti se zde cítily v bezpečí. Oslovení učitelky slovem „mami“ je pro nás vždy pochvalou a povzbuzením.

Na základě tvořivé práce máme zpracovaný školní vzdělávací program s názvem „OTEVŘENÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA" a dále jednotlivé třídní vzdělávací programy, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí a jejich samostatné činnosti. Nepostradatelnou součástí naší práce je úzká vazba na rodinu a vytvoření partnerského vztahu s rodiči dětí.

Nad rámec výchovně vzdělávacího programu nabízíme v rámci pobytu dětí v naší MŠ další aktivity, ve kterých mohou děti uplatnit své záliby a zájmy – VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ, KERAMIKA, FLÉTNIČKA - ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ, GYMNASTICKÁ PRŮPRAVA, LEGO DACTA, AGLIČTINA HROU. Dle zájmu dětí a rodičů každoročně zajišťujeme kurzy plavání a pobyt ve škole v přírodě.

Děti s vadou řeči navštěvují LOGOPEDII, kde se jim ve spolupráci s klinickým logopedem pravidelně věnuje logopedická asistentka.

Pro děti i rodiče během celého školního roku pořádáme četné společné odpolední nebo víkendové akce, pro větší informovanost vydáváme školní miničasopis ROSNIČKA.

Na webové stránce naší školy www.msvanickova.unas.cz si můžete přečíst další zajímavosti a informace o školním vzdělávacím programu, uskutečněných i plánovaných akcích školy a prohlédnout si fotogalerii.

V rámci doplňkové činnosti se v naší MŠ pořádají kurzy keramiky a výtvarných činností pro veřejnost.

PŘIJĎTE MEZI NÁS, TĚŠÍME SE NA NOVÉ KAMARÁDY.