Mateřská škola Sedmikrásky Opava

Základní informace o mateřské škole Sedmikrásky, ul. Olomoucká

Adresa: Olomoucká 103, 747 07 Opava

Telefon: 553 715 007

E-mail: msneumannova@seznam.cz

Webové stránky: www.mssedmikrasky.webnode.cz

Ředitelka: Bc. Eva Matušková

Statutární zástupce: Miluše Losertová

Provoz: 6:15 až 16:30

Odloučená pracoviště: MŠ Opava, Neumannova; MŠ Opava, Mostní; MŠ Opava, Sadová; MŠ Opava, MŠ Opava, Čajkovského, Jesle Opava, Čajkovského

 

Informace

 

Základní informace MŠ Opava, Olomoucká: 

Adresa: Olomoucká 103 , 746 01 Opava

Telefon: 553 715 007

E-mail: mseumannova@seznam.cz

Webové stránky: www.mssedmikrasky.webnode.cz

Ředitelka: Bc. Eva Matušková

Zástupce ředitelky: Miluše Losertová

Provoz: 6:15 až 16:30

Sportoviště školy otevřeno pro veřejnost

 

Informace o mateřské škole Opava, Olomoucká

Mateřská škola sídli v příměstské části Opavy - Jaktař v sousedství stacionáře Mraveneček. Dvoutřídní mateřská škola se nachází v objektu vily, která svými atypicky řešenými interiéry vytváří zajímavý členitý prostor pro činnosti dětí.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Sedmikrásky na duhové cestě“, který umožňuje dětem poznávání života a světa kolem nás.

Partnerem mateřské školy je firma Witzenmann s.r.o. Cílem vzniklého partnerství je rozvoj tvořivých činností, polytechnického vzdělávání dětí, podpora vybavení školky a náhled do reálného světa výroby.

Pro děti nabízíme:

 • výtvarné tvoření,
 • práci s počítačem a interaktivní tabulí
 • sportovní gymnastiku,
 • minijudo,
 • plavecký výcvik,
 • jazykovou prevenci,
 • bruslení
 • keramika
 • aktivity pro děti, které nemají potřebu odpoledního spánku.

Jaká další překvapení na děti čekají?

 • pohádková představení,
 • netradiční sportování a tvoření z netradičních materiálů, papírové dny,
 • bobování, výlety,
 • rej čarodějnic, karneval v maskách, indiáni v MŠ, vítání jara,
 • oslava tradičních svátků aj.

Všechny aktivity školy jsou zdokumentovány, rodiče tak mohou proniknout do dění a aktivit určených dětem i pomocí fotografie.

Rodičům poskytujeme aktuální informace na webových stránkách a prostřednictvím časopisu. Provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:30 s možností docházky dětí podle potřeb rodičů.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.