Mateřská škola Sluníčko Opava Krnovská

Základní informace o mateřské škole

Adresa: Krnovská 1094/18, 746 01 Opava

Telefon: 553 622 913

E-mail: info@slunickoopava.cz

Webové stránky: www.slunickoopava.cz

Ředitelka: Bc. Iva Otipková

Zástupkyně ředitelky: Hana Tomášková

Provoz: 6:30 až 16:30

Odloučená pracoviště: MŠ Opava, Slavkovská 

Sportoviště školy není otevřeno pro veřejnost

Informace o škole:

Mateřská škola Sluníčko, Krnovská 18 je školou s odloučeným pracovištěm v Opavě-Jaktaři na Slavkovské 2.

MŠ Sluníčko Opava, Krnovská má pět tříd a byla založena v roce 1970. Nachází se ve středu města ve slepé ulici - blízko ZŠ Mařádkova. MŠ obklopuje velká zahrada s bohatou zelení a různorodým vybavením pro hry dětí předškolního věku, která je celoročně využívána. Vnitřní prostory jsou barevné, prostorné, přizpůsobené tvořivé a zájmové činnosti dětí. Hlavní úkoly jsou podrobně zpracovány ve Školním vzdělávacím programu s názvem "Sluníčko a barevný svět". Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy - položit dětem základy k celoživotnímu vzdělávání - důraz klademe na spolupráci s rodinou, postupný adaptační režim v přátelském a klidném prostředí, individuální vzdělávání pro děti s podpůrným opatřením a odloženou školní docházkou. Režim dne je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší mateřské školy. 

Naše zájmové činnosti: 

  • Angličtina pro předškoláky
  • Gymnastika, cvičení v tělocvičně ZŠ
  • Grafomotorika - uvolňovací cvičení pro budoucí psaní
  • Keramika - hrátky s hlínou
  • Plavání "Baby club Kačka"
  • Bruslení - Zimní stadion Opava
  • Výtvarné, pracovní a pohybové aktivity
  • Logo hrátky v rámci třídy - gymnastika mluvidel, hra se slovy