ZŠ a MŠ Opava-Komárov

Základní informace

Adresa: U Školy 1, Opava-Komárov)

Telefon: 724 254 735, 733 140 470

E-mail: zskomarov@tiscali.cz

Webové stránky: www.zsmsopavakomarov.cz

Ředitel: Mgr. Tomáš Weicht

Zástupce ředitele: Bc. Eva Murová

Sportoviště školy není. Otevřena pro veřejnost dle rozvrhu je sportovní hala.

Informace o škole

Naše příspěvková organizace je tvořena základní školou s 1. - 5. ročníkem se školní družinou v městské části Opava-Komárov a třemi pracovišti mateřské školy (dvě se nacházejí v městských částech Komárov a Podvihov, třetí pracoviště je v obci Nové Sedlice).

ZŠ navštěvovalo v loňském školním roce 78 žáků, MŠ 89 dětí, dvě oddělení školní družiny navštěvovalo 50 dětí. Na všech odloučených pracovištích (kromě školní družiny) plně fungují výdejny stravy, součástí organizace jsou tedy 4 výdejny stravy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V základní škole nám menší naplněnost tříd (do 20 žáků) umožňuje individuální přístup k slabším žákům, ale zároveň zvýšený zájem o žáky s výbornými výsledky. Nosným programem je v současné době vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ovšem se všemi možnými a povolenými úpravami ve prospěch školních projektů a aktivit, originálních námětů a individuálních přístupů prospěšných dětem, rodičům, obci a veřejnosti, k čemuž využíváme mnoha projektů, pomůcek a forem, např. Katalog forem a metod KAFOMET, RAABÍK, UČITELSKÝ NÁPADNÍK. Snažíme se o účast v mnoha soutěžích, olympiádách a projektech. Žáky testujeme pomocí žákovských testů KALIBRO a SCIO, které si necháváme vyhodnotit. Samozřejmostí je zapojení do matematického KLOKANA. Vůbec se snažíme výchovu a vzdělání, co možná nejvíce směřovat k praktickému životu v moderní společnosti, k čemuž nám slouží i moderní vybavení školy, které je na velmi slušné úrovni. Využíváme nově vybudované keramické dílny s hrnčířským kruhem a počítačové učebny, kterou jsme na poměry malé školy velmi dobře vybavili 10 počítači připojenými k internetu. Velmi kvalitně, videem, televizí, počítačem a nástěnnými výukovými obrazy jsou vybaveny všechny třídy. Díky tomu můžeme nabízet i velmi širokou nabídku mimoškolních aktivit. Kluci a holky se mohou zapojit do činnosti řady kroužků, které vedou učitelé po vyučování nebo jsou organizovány v rámci školní družiny, která je denně v provozu od 6:15 do 16:30. Dětem nabízíme aktivity v 11 kroužcích: výtvarném, pěveckém sboru, počítačovém, klubu mladých redaktorů - Komárkovi, třech kruzích keramického kroužku, netradičních sportech, míčových hrách, německém jazyce, hře na flétnu, aerobicu, fotbalové přípravce. Na školu dojíždí vyučovat učitel hry na kytaru. Již druhým rokem vyučuje na naší škole jedenkrát týdně speciální pedagog - logoped nápravu řeči. Péči věnujeme také žákům s vývojovými poruchami učení, k této činnosti máme vyškolené 4 tzv. dyslektické asistenty.

Ve spolupráci s Úřadem městské části vydáváme školní časopis - občasník Komárek, který si v rámci kroužku tvoří mladí redaktoři. Pravidelně pořádáme školy v přírodě, které jsou nedílnou součástí vzdělávacího plánu školy, společně s dalšími akcemi. Velmi oblíbená je zimní školu v přírodě i s lyžařským výcvikem. Pro tyto účely jsme zakoupili i školní vybavení pro běžecké lyžování a velká část tělesné výchovy se odehrává v okolí školy. Spolupracujeme s Městskou policií a organizujeme dopravní výchovu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Na pracovišti MŠ v Komárově jsou umístěny dvě třídy, v Podvihově a Nových Sedlicích je to po jedné třídě. MŠ pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „Kouzelná květinka“, který má ekologické zaměření, v Podvihově podle programu „Svět kolem nás“. Cílem programu je otevřít dítěti cestu celoročního rozvoje a učení. Hravou formou rozvíjet u dítěte schopnost učení, získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost.

Děti mají možnost navštěvovat zájmové kroužky – výtvarný, hudební, gymnastický, plavecká škola.