ZŠ a MŠ Opava-Suché Lazce

Základní informace o ZŠ a MŠ Opava-Suché Lazce

Adresa: Ke Strážnici 2, 747 95 Opava-Suché Lazce

Telefon: 553 794 417

E-mail: zssuchelazce@seznam.cz

Webové stránky: www.zssuchelazce.cz

Ředitelka: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková

Zástupce ředitele: není

Provozní doba sportoviště

Informace o škole:

Jsme malotřídní vesnická škola rodinného typu. Pedagogičtí pracovníci a správní zaměstnanci včetně zastupitelstva městské části se snaží vytvářet bezpečné prostředí pro děti i rodiče, formovat partnerské vztahy mezi všemi zúčastněnými stranami, založené na vzájemné úctě a sebedůvěře. Škola pracuje podle programu "Od hraní k vědění."

V základní škole spolu v letošním školním roce zvládá výuku 51 žáků. 1. třídu navštěvuje 14 dětí. 2. a 3. ročník jsou spojeny a pracuje zde 19 žáků. 4. ročník spolu s 5. ročníkem navštěvuje 18 žáků. V oddělení školní družiny pracuje 25 žáků, děti v rámci zdravého životního stylu denně odpočívají v herně i na školní zahradě, kterou využívají k hrám a sportu. Ve škole mají žáci k dispozici 10 počítačů, všechny mají připojení na internet. 

Mateřskou školu navštěvuje 39 dětí ve dvou odděleních, škola pracuje podle vzdělávacího programu Čtyřlístek. Základní škola využívá programu Základní škola. Nejen ve vyučování mohou žáci využívat malou tělocvičnu, zahradu i upravené školní hřiště a okolí školy. Volný čas mají možnost trávit v zájmových kroužcích:

  • Sportovní a pohybové hry
  • Taneční kroužek
  • Šikovné ruce
  • Angličtina pro děti
  • Logické hry
  • Vaření

K získání informací o práci dětí mají rodiče možnost využívat konzultačních hodin, setkání s učiteli v rámci třídních schůzek a individuálních pohovorů, Dnů otevřených dveří či ukázkových hodin.

Naše škola je malá, ale milá. Chceme, abychom byli otevřenou školou pro všechny, kdo se chtějí netradičními a zajímavými metodami vzdělávat, pracovat a učit se vzájemné spolupráci a toleranci, což je ve spojených ročnících velmi důležité. Snažíme se rozvíjet tvořivost i estetické cítění dětí, podnětným prostředím vzbuzovat zájem o vědění a učení. K dispozici je 6 počítačů, 4 s připojením na internet a bohatá školní knihovna. Nabízíme pěkné prostředí k učení i odpočinku, snažíme se o vytváření pozitivního vztahu ke vzdělání, respektujeme osobnost každého dítěte. V rámci školních tradic pořádáme Vánoční a Velikonoční výstavy, Dílny pro rodiče i děti, netradiční zápisy do 1.třídy, Filipojakubské dopoledne, Den dětí i spaní ve škole se skřítkem Školníčkem, začali jsme vydávat školní časopis, zapojujeme se do řady soutěží. Na škole funguje Klub rodičů a školská rada.