ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice

Základní informace

Adresa:Chmelová 2, 747 73 Opava-Vávrovice

IČO: 70999341

ID datové schránky: ngmmf6j

Telefon ZŠ: 553 793 056

Telefon MŠ: 553 793 070

E-mail ZŠ:skola@zsvavrovice.czE-mail MŠ:materinka@zsvavrovice.czE-mail ŠD:druzina@zsvavrovice.cz;

Webové stránky: www.zsvavrovice.cz

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

Zástupce ředitele: není

Sportoviště školy není otevřeno pro veřejnost

Informace o škole:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice je malotřídní školou s letitou vzdělávací tradicí (1922) na předměstí "Bílé Opavy." Malotřídní způsob vyučování nepovažujeme za hendicap, nýbrž za přednost, neboť při něm přirozenou cestou spolupracují různé věkové skupiny, vede děti k samostatnosti a zodpovědnosti, učitele podněcuje k využívání aktivizujících a zajímavých metod a forem práce.

Kontinuita vzdělávání je uplatňována od mateřské školy, která je od srpna 2004 součástí základní školy, od září 2008 pak s ní sdílí společnou, nově rekonstruovanou budovu, čímž došlo k výrazným interiérovým a exteriérovým změnám a zejména k výrazné ekologizaci provozu.

Pilířem vzdělávání je vlastní Školní vzdělávací program "Spolu za poznáním." Jeho cílem je - být dítěti na cestě za poznáním průvodcem a připravovat mu základy efektivního uvědomování a využívání vlastních dovedností, schopností, znalostí, při výběru možností a příležitostí sebeuplatnění a osobního rozvoje, které se mu v životě naskytnou.

Škola s I. stupněm ZV poskytuje jedinečné vzdělávací podmínky v moderním, bezpečném, tvořivém a inspirativním prostředí. Nízký počet dětí ve třídách, umožňuje pedagogům plně se věnovat dětem podle jejich individuálních potřeb.

Formy a metody činnostního a prožitkového učení, tvořící každodenní náplň vyučování, vedly k tomu, že škola, na základě přihlášky, byla zařazena v roce 2005 do celostátní sítě Tvořivých škol.

Vzdělávání dětí je vedeno směrem k trvale udržitelnému životu, rozvoji a společnosti v rámci realizovaného mezinárodního programu Ekoškola, jehož titulem byla škola v minulosti již několikrát oceněna. Aktivně spolupracujeme s dalšími školami a profesními organizacemi na regionální i celostátní úrovni. Mezinárodní spolupráci  uplatňuje s družební školou v Polsku (Ratiboř).

Spolupráce, naslouchání, diskuse, experimentování, hledání, objevování, pozorování, nalézaní a tvořivost, to jsou základní činnosti, o které se opírá výchovně vzdělávací práce všech pedagogických pracovníků školy. Děti se učí pracovat s odpovědností za přijatý úkol s cílem splnit jej v rámci svého osobního maxima. Využívaní informačních technologií, práce s nimi a výuka anglického jazyka od 3. ročníku jsou běžnou součástí výuky.

V době mimo vyučování je rozvoj osobností dítěte podporován v oddělení školní družiny a zájmových skupinách, které jsou přizpůsobovány přáním a potřebám dětí a rodičů.

Rodiče jsou pro děti nejbližšími lidmi na světě, proto je spolupráce s nimi pro nás důležitou součástí vzdělávání. Při škole aktivně pracuje Klub rodičů a přátel školy.

V bezprostředním sousedství školy se nabízí k aktivním hrám, ke sportovním a odpočinkovým činnostem, nevšední prostor "obytné zahrady" se sportovní arénou, kamennou zříceninou, jezírkem se skalkou a vodopádem, přírodním amfiteátrem, herními dřevěnými prvky a venkovní učebnou (altán, pergola). Projekt zahrady je stále "živý" a je udržován, doplňován a přizpůsobován potřebám dětí. Podporujeme učení venku jako přirozené poznávání okolního světa. K učení venku patří také řada exkurzí, terénních badatelských aktivit a pobyty ve škole v přírodě.

Dětem je zajištěno školní stravování a pitný režim. Škola v prevenci zdravé výživy využívá programů "Školní mléko" a "Ovoce do škol."

Škola se zahradou v městské části Opava-Vávrovice nabízí podmínky rodinného vesnického charakteru na okraji města, ideální pro rozvoj osobnosti a budování zdravého sebevědomí dětí.

Dostupnost s centrem města pravidelnými linkami MHD (216) umožňuje snadný, bezpečný a rychlý přístup i opavským dětem.

Realizace vzdělávacích programů se opírá jiné o tradice, slavnosti a rituály:

 • Zahradní slavnosti
 • Pasování prvňáčků
 • Pravidelná setkávání rodičů se zaměstnanci školy
 • Aktivní Klub rodičů a přátel školy
 • Raníčky - společná každotýdenní setkávání - pozitivní ladění
 • Dny otevřených dveří
 • Besedy a kulturní představení
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční obdarování, zdobení vánočního stromu
 • Vítání jara
 • Dny Ekoškol
 • Týden pro Zemi
 • Soutěže tvořivosti (hudební, literární, výtvarné)
 • Den pro mou mámu
 • Dětský den
 • Sportovní den a sportovní akce
 • Zahraniční partnerství se školou v Ratiboři (Polsko)
 • Slavnosti vysvědčení
 • Volba rytíře školy a Skokana roku
 • Vyřazení odcházejících žáků
 • Výstavy a prezentace
 • Vycházky, výlety, exkurze
 • Vývoj a vydávání učebních pomůcek
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků