Slezská univerzita

Rektorát (Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava)

IČO: 47813059

DIČ: CZ47813059

Telefon: 553 684 111, 553 684 619

E-mail: rektorat@slu.cz

Webové stránky: www.slu.cz

Rektor:  doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta (Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01Opava)

Telefon: 596 398 212, 596 312 069

E-mail: dekanat@fpf.slu.cz

Webové stránky: www.fpf.slu.cz

Děkan: Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Obchodně podnikatelská fakulta (Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná)

Telefon: 596 398 212, 596 312 069

E-mail: dekanat@opf.slu.cz

Webové stránky: www.opf.slu.czs

Děkan:  prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Fakulta veřejných politik (Olbrichova 626/25, 746 01 Opava)

Telefon: 553 684 841, 553 684 839

E-mail: sekretariat@fvp.slu.cz

Webové stránky: www.fvp.slu.cz

Děkan: doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

Matematický ústav (Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava)

Telefon: 553 684 661, 553 715 029

E-mail: math@math.slu.cz

Webové stránky: www.math.slu.cz

Děkan: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.