ZŠ a MŠ Opava-Suché Lazce

Základní informace

Adresa: Ke Strážnici 2, 747 95 Opava-Suché Lazce

Telefon: 553 794 417

E-mail: zssuchelazce@seznam.cz

Webové stránky: www.zssuchelazce.cz

Ředitelka: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková

Zástupce ředitele: není

Provozní doba sportoviště

Informace o škole:

Jsme malotřídní vesnická škola rodinného typu. Pedagogičtí pracovníci a správní zaměstnanci včetně zastupitelstva městské části se snaží vytvářet bezpečné prostředí pro děti i rodiče, formovat partnerské vztahy mezi všemi zúčastněnými stranami, založené na vzájemné úctě a sebedůvěře.

V základní škole spolu v letošním školním roce zvládá výuku 47 žáků. 1.třídu navštěvuje 13 dětí. 2. a 3. ročník jsou spojeny a pracuje zde 17 žáků. 4.ročník spolu s 5.ročníkem navštěvuje také 17 žáků. V oddělení školní družiny pracuje 25 žáků, děti v rámci zdravého životního stylu denně odpočívají v herně i na školní zahradě, kterou využívají k hrám a sportu.

Mateřskou školu navštěvuje 30 dětí ve dvou odděleních, škola pracuje podle vzdělávacího programu Čtyřlístek. Základní škola využívá programu Základní škola. Nejen ve vyučování mohou žáci využívat malou tělocvičnu, zahradu i upravené školní hřiště a okolí školy. Volný čas mají možnost trávit v zájmových kroužcích:

• Hra na flétnu

• Angličtina pro děti

• Počítače pro začátečníky i pokročilé

• Vaření

K získání informací o práci dětí mají rodiče možnost využívat konzultačních hodin, setkání s učiteli v rámci třídních schůzek a individuálních pohovorů, Dnů otevřených dveří či ukázkových hodin.

Naše škola je malá, ale milá. Chceme, abychom byli otevřenou školou pro všechny, kdo se chtějí netradičními a zajímavými metodami vzdělávat, pracovat a učit se vzájemné spolupráci a toleranci, což je ve spojených ročnících velmi důležité. Snažíme se rozvíjet tvořivost i estetické cítění dětí, podnětným prostředím vzbuzovat zájem o vědění a učení. K dispozici je 6 počítačů, 4 s připojením na internet a bohatá školní knihovna. Nabízíme pěkné prostředí k učení i odpočinku, snažíme se o vytváření pozitivního vztahu ke vzdělání, respektujeme osobnost každého dítěte. V rámci školních tradic pořádáme Vánoční a Velikonoční výstavy, Dílny pro rodiče i děti, netradiční zápisy do 1.třídy, Filipojakubské dopoledne, Den dětí i spaní ve škole se skřítkem Školníčkem, začali jsme vydávat školní časopis, zapojujeme se do řady soutěží. Na škole funguje Klub rodičů a školská rada.