ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice

Základní informace

Adresa:Chmelová 2, 747 73 Opava-Vávrovice

Telefon MŠ a ZŠ: 553 793 056

E-mail ZŠ:skola@zsvavrovice.czE-mail MŠ:materinka@zsvavrovice.czE-mail ŠD:druzina@zsvavrovice.cz

Webové stránky: www.zsvavrovice.cz

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

Zástupce ředitele: není

Sportoviště školy není otevřeno pro veřejnost

Informace o škole:

Třípodlažní budova školy z roku 1922 se nachází v městské části Opava-Vávrovice. Od roku 2003 je škola právním subjektem, od roku 2004 je nedílnou součástí základní školy také jednotřídní mateřská škola. Jedinečné vzdělávací podmínky (tvořivé a inspirující prostředí, nízký počet dětí ve třídách) umožňují plně se věnovat dětem i podle jejich individuálních potřeb.

Ve škole se vzdělávají děti 1. stupně ZŠ v příjemném prostředí, kde se všichni vzájemně znají, učitelé i rodiče se snaží vzájemně spolupracovat při výchově a vzdělávání dětí. Dvě třídy se čtyřmi ročníky navštěvují děti z Vávrovic, Držkovic a Palhance. Dostupnost s centrem města pravidelnými linkami MHD umožňuje snadný přístup i opavským dětem. Spolupráce, naslouchání, diskuse, experimentování, hledání, objevování, pozorování, nalézání a tvořivost, to jsou základní pilíře, o které se opírá výchovně vzdělávací práce všech pedagogických pracovníků školy. Děti se učí pracovat s odpovědností za přijatý úkol s cílem splnit jej v rámci osobního maxima.

Škola pracuje na svém pozitivním obrazu na veřejnosti také naplňováním a zdokonalováním vlastního školního vzdělávacího programu „Spolu za poznáním“, který postupně nahrazuje dosavadní platný vzdělávací program Základní škola. Hlavním cílem ŠVP je „být dítěti na cestě za poznáním průvodcem a připravovat mu základy efektivního uvědomování a využívání vlastních dovedností, schopností, znalostí, při výběru možností a příležitostí sebeuplatnění a osobního rozvoje, které se mu v životě naskytnou“. Informační technologie a výuka anglického jazyka od 3. ročníku je dnes již běžnou součástí výuky.

Formy a metody činnostního učení tvořící každodenní náplň vyučování vedly k tomu, že škola podala přihlášku a byla zařazena v říjnu roku 2005 do sítě Tvořivých škol. V době mimo vyučování je rozvoj osobnosti dítěte podporován v oddělení školní družiny a v zájmových kroužcích, které jsou každoročně přizpůsobovány potřebám dětí a rodičů. Rodiče jsou pro děti nejbližšími lidmi na světě, proto jim poskytujeme možnost návštěvy ve vyučování. Rodiče mají příležitost stát se asistenty a pozorovateli svých dětí a tak objektivně posoudit jejich vztah ke spolužákům, k učení, ke škole.

Realizace vzdělávacích programů se opírá mimo jiné o tradice, slavnosti a rituály:

 • Tematicky zaměřené zápisy předškoláků
 • Zahradní slavnosti
 • Pasování prvňáčků
 • Pravidelná setkávání rodičů se zaměstnanci školy
 • Raníčky – společná každotýdenní setkávání – pozitivní ladění
 • Dny otevřených dveří
 • Návštěvní pondělky – pravidelné otevřené vyučování pro rodiče a veřejnost
 • Besedy a kulturní představení
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční obdarování, zdobení vánočního stromu
 • Nocování ve škole s karnevalem
 • Vítání jara
 • Týden pro Zemi
 • Soutěže tvořivosti (hudební, literární, výtvarné)
 • Den pro mou mámu
 • Dětský den
 • Sportovní den a sportovní akce
 • Družební výjezdy na Slovensko (družební škola v Podbrezové na úpatí Nízkých Tater)
 • Slavnosti vysvědčení
 • Vyřazení odcházejících žáků
 • Výstavy a prezentace
 • Vycházky, výlety, exkurze
 • Vydávání učebních pomůcek
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků

V samém sousedství školy se nabízí k aktivním hrám, k pracovním i odpočinkovým činnostem nevšední prostor „obytné zahrady“ se sportovní arénou, kamennou zříceninou, zahradním jezírkem, skalkou a amfiteátrem. Zahradu si děti samy udržují a denně ji využívají. O přestávkách, ve vyučování, ve školní družině i při dalších příležitostech.

Zkrátka, škola se zahradou v městské části Opava-Vávrovice nabízí vzdělávací podmínky rodinného vesnického charakteru na okraji města, ideální pro rozvoj osobnosti a budování zdravého sebevědomí vašich dětí.