ZŠ Nový svět Opava

Základní informace

Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava

Telefon: 732 365 041

E-mail: info@zsnovysvet.cz

Webové stránky: www.zsnovysvet.cz

Ředitel: Mgr. Hana Kroupová, Dis.

Zástupce ředitele: není

Sportoviště školy není otevřeno pro veřejnost

Informace o vzdělávání

 Základní škola Nový svět, Opava, je Montessori školou, která je za podpory spolku Juvenis, z.s. vzdělává děti od 1. do 5. ročníku. 

Počet žáků

100 žáků

Vize školy

"Smysluplně, systematicky a ohleduplně budujeme prostředí pro lidi, kteří vytváří NOVÝ SVĚT."

Přáli byste si, aby bylo Vaše dítě vzděláváno v prostředí, které celistvě rozvíjí osobnost dítěte?

Základní škola Nový svět nabízí vzdělávání dle pedagogiky Marie Montessori, která je nadčasová a pro děti má pozitivní význam. Vzdělávací program této pedagogiky je založen na poznání, respektování a rozvíjení individuálních a vývojových potřeb, možností a zájmů každého dítěte. Má činnostní a praktický charakter a motivuje děti k celoživotnímu učení. Tento přístup a další aktivity, které jsou dětem navštěvující tuto školu nabízeny, pomohou v jejich školním i osobním životě, např. při rozhodování, spolupráci s ostatními, vyslovení svého názoru či zastání se druhého člověka.

Stávajícím žákům průvodci poskytují partnerský přístup, dostatek pochopení, atraktivní způsob výuky, mj. pravidelné třídní a celoškolní projekty, ve kterých mohou žáci neotřelým způsobem prohlubovat své znalosti a získávat nové zkušenosti a poznatky. Těmto dětem jsou také nabízeny volnočasové aktivity v rámci odpolední školní družiny.

Učitelé ze ZŠ Nový Svět vnímají myšlenky Marie Montessori jako doporučení, které ctí, ale zároveň tuto školu obohacují svými postoji, zkušenostmi a nápady.

Montessori pedagogika je určena všem dětem, které mají zájem se vzdělávat svobodně, nést zodpovědnost za své činy a rozhodnutí, respektovat sebe i své okolí a společně budovat "Nový" svět.