ZŠ Opava Edvarda Beneše

Základní informace

Adresa:Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava

Telefon: 553 712 525, 728 106 644 (školní družina)

E-mail: Horakova@zsebenese.opava.cz

Webové stránky: www.zsebenese.opava.cz

Ředitel: Mgr. Simona Horáková

Zástupce ředitelky: Mgr. Karel Frýdl

Provozní doba sportoviště

Informace o škole:

Ve druhé polovině šedesátých let minulého století začalo na levém břehu řeky Opavy budování nového sídliště. Součástí projektu, který poskytl ubytování více než pěti tisícům obyvatel, byla i výstavba jeslí, mateřské školy a velké pavilónové školy. Škola byla slavnostně otevřena dne 3. září 1973. K dispozici byl pouze dnešní pavilón U1, zbývající část byla dostavěna a otevřena v roce 1974. V současné době se vyučuje ve dvou pavilónech a v budově školní družiny, kde je také velká jídelna pro děti a zaměstnance. Škola se nachází na klidném místě mezi panelovými domy sídliště Kateřinky – východ, které ji chrání od hluku rušné Ratibořské ulice, a zástavbou rodinných domů. V této oblasti bydlí také většina žáků.

1. ledna 2005 došlo v rámci optimalizačních změn ke sloučení se Základní školou Opava, Komenského 13. Mnoho dětí do školy dojíždí z dalších opavských částí, okolních měst a obcí do tříd s rozšířeným vyučováním cizích jazyků a tříd s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej.

Vzdělávací a výchovná činnost probíhá ve dvou objektech na ulici Edvarda Beneše. V budově školní družiny jsou umístěny herny dužiny, školního klubu a učebny pro děti prvních a druhých tříd. V přízemí je školní vývařovna a jídelna pro žáky školy. V budovách školy je umístěno celkem 26 kmenových tříd a mnoho odborných učeben. Pro výuku jazyků slouží 5 tříd. Máme speciální učebny pro výuku hudební výchovy a literatury, výtvarné výchovy, chemie, fyziky, dílen. Výuce informatiky slouží dvě počítačové učebny. V mnoha třídách jsou umístěny televizory s videem. K výuce používáme i tři dataprojektory a interaktivní tabuli. Pro tělesnou výchovu slouží dvě velké tělocvičny a víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Již od roku 1974 je škola zaměřena na rozšířenou výuku cizích jazyků. Ve škole je celkem 11 jazykových tříd. Žáci v těchto třídách se ve třetím ročníku začínají učit první cizí jazyk, kterým je již několik let angličtina. V šestém ročníku se děti začínají učit druhému cizímu jazyku. V současnosti se vyučuje jazyk německý, francouzský, španělský a ruský. Výuku vedou zkušené a aprobované učitelky. Absolventi jazykových tříd získávají výborné jazykové vzdělání a většina z nich patří mezi úspěšné studenty středních škol. Škola rovněž zajišťuje vzdělávání žáků z jiných zemí. Po sloučení se ZŠ Opava, Komenského 13 máme ve škole i 6 sportovních tříd se zaměřením na lední hokej. Chlapci jezdí trénovat na Zimní stadion, kde je vedou zkušení trenéři.

Ve školním roce 2005/06 je ve škole ve 30 třídách 721 žák. Na prvním stupni je 12 tříd a 278 dětí a na druhém stupni 443 děti v 18 třídách. Výuku zajišťuje 45 učitelů. Ve školní družině a školním klubu pracuje 5 vychovatelek. O chod školy a pořádek se stará hospodářská pracovnice školník a 7 uklízeček.

Dlouhodobým záměrem školy je poskytovat kvalitní vzdělání všem žákům, pokračovat v rozšířené výuce cizích jazyků a výuce ve sportovních hokejových třídách.