ZŠ Opava Mařádkova

Základní informace

Adresa: Mařádkova 15, 746 01 Opava

Telefon: 734 854 515

E-mail: info@zsmaradkova.cz

Webové stránky: www.zsmaradkova.cz

Ředitel: Mgr. Monika Kamradková

Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Očenášková, Mgr. Věra Malcherová

Sportoviště školy není otevřeno pro veřejnost

Informace o škole:

Škola provozuje svoji činnost v objektech na těchto adresách:

• Mařádkova 15 - základní škola

• Mařádkova 9 - základní škola

• Mařádkova 7 – školní družina, výdejna stravy

• Krnovská 101- základní škola, školní družina, výdejna stravy

Ve školním roce 2005/06 navštěvuje školu 620 žáků ve 28 třídách.

Ve škole jsou zřízeny třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy se zaměřením na basketbal pro chlapce v 6. – 9. ročníku.

Pro volnočasové aktivity poskytuje škola basketbalové hřiště k využití veřejnosti.

Zájmy mohou žáci uplatnit v mnoha kroužcích zaměřených na sport, výpočetní techniku, výtvarnou výchovu, sborový zpěv a turistiku.