ZŠ Opava Otická

Základní informace

Adresa: Otická 18, 746 01 Opava

Telefon: 736 513 866

E-mail: info@zsoticka.opava.cz

Webové stránky: www.zsoticka.opava.cz

Ředitel: Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.

Zástupce ředitele: Mgr. Kateřina Staňková

                                  Mgr. Magda Krasnokutská

                                 

                                                                                                                     

Provozní doba sportoviště

Informace o škole:

Na vyšším stupni máme třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Podporujeme sportovní aktivity žáků ve spolupráci se sportovním klubem P.E.M.A Opava.

Pořádáme:

 • Projektové dny – jazyků, zdraví, Země, profesí, světový
 • Adaptační kurzy pro žáky 6.tříd a 8. tříd
 • Matematická soustředění
 • Školy v přírodě
 • Plavecký výcvik
 • Den otevřených dveří
 • Mikuláše pro žáky naší ZŠ a děti MŠ
 • Lyžařský výcvik (lyže, snowboard, snowblade)
 • Den dětí
 • Vánoční zpívání na schodech
 • Vánoční a velikonoční výstavy žákovských prací
 • Návštěvy divadel, muzeí, planetária
 • Exkurze
 • Přípravné kurzy z M a Čj pro žáky 9. tříd
 • Ozdravné pobyty žáků u moře (Chorvatsko, Francie)
 • Slavnostní ukončení školní docházky pro žáky 9.tříd
 • Spolupracujeme s družební školou v Ratiboři
 • Školní ples pořádaný ve spolupráci se SRPŠ

Nabízíme:

 • Výuku jazyka anglického a dalších cizích jazyků (německý, francouzský, španělský, ruský)
 • Výuku v odborných učebnách – fyziky, chemie, přírodopisu (dostupný internet), 2 učebny PC s internetem, výtvarné výchovy, školních dílen, 2 učebny cizích jazyků a 2 učebny s interaktivní tabulí
 • Výuku literárně dramatické výchovy
 • Zapojení do aktivit sportovního klubu „Oťas“
 • Práci v kroužcích – výuky anglického jazyka, PC, práce s internetem, fotografickém, keramickém, hry na flétnu, sportovních (volejbal, florbal, pohybové hry pro mladší žáky)
 • Přístup žáků na internet v hodinách mimo vyučování
 • Relaxační učebnu
 • Pobyt žáků ve školní družině
 • Poradenství školního psychologa
 • Veřejně přístupné školní hřiště s provozní dobou: 
  duben, září 15 – 18 h 
  květen, červen 15 – 20 h 
  červenec, srpen 9 – 21 h 
  říjen, listopad 15 – 18 h