ZŠ T. G. Masaryka Opava Riegrova

Základní informace o ZŠ T.G. Masaryka, Opava

Adresa: Riegrova 13, 746 01 Opava

Telefon:  731 461 571 

E-mail: info@zstgm.opava.cz

Webové stránky: www.zstgm.opava.cz

Ředitel: Mgr. Aleš Moravec

Zástupkyně ředitele: Mgr. Kateřina Rossmanithová, Ing. Marie Provázková

Provozní doba sportoviště

Informace o škole:

 

,,Otevíráme vašim dětem mnoho dveří a jen na nich záleží,
kterými projdou.“

 

ZŠ T. G. Masaryka Opava

 

Výuka angličtiny s rodilým mluvčím a metodou CLIL

Podpora nadání – škola spolupracující s Mensou

Robotika a programování

Rozšířená výuka výtvarné výchovy

Aktivní školní družina a klub

Výuka čtení metodou Sfumato

Zahrady pro výuku i hraní

 

Současná podoba školy je výsledkem sloučení dvou opavských základních škol s mnohaletou tradicí - ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Mírová, ze kterých od školního roku 2007/2008 vznikl jeden právní subjekt.

Na prvním i druhém stupni má škola zpravidla tři třídy v ročníku. V budovách na ulici Mírové jsou umístěny třídy prvního stupně a školní družina. Na Riegrově ulici se nachází třídy druhého stupně a školní klub.

Nabízíme:

 • pedagogický sbor na vysoké odborné úrovni, příjemné školní klima a vstřícný přístup,
 • výuku angličtiny s rodilým mluvčím,
 • anglický jazyk od 1. ročníku,
 • zařazení angličtiny do dalších předmětů formou metody CLIL,
 • přípravu a absolvování jazykových zkoušek z anglického jazyka - spolupracujeme s jazykovou školou Hello,
 • využití metody sfumato při výuce čtení,
 • klub pro nadané děti - jsme škola spolupracující s Mensou,
 • talentovaným žákům navštěvovat vybrané předměty ve vyšším ročníku,
 • rozšířenou výuku výtvarné výchovy,
 • kroužek robotiky a programování – podporovaný společností Ostroj, účast v mezinárodní robotické soutěži,
 • školní družinu pro všechny žáky I. stupně s pestrou nabídkou kroužků,
 • školní klub pro žáky II. stupně s množstvím aktivit,
 • krásně vyzdobené třídy vybavené novým nábytkem a interaktivní technikou,
 • množství odborných učeben – tři PC učebny, odbornou učebnu přírodopisu na Mírové, odbornou laboratoř pro chemii, přírodopis a fyziku na Riegrově, dvě učebny pro výtvarnou výchovu, dvě cvičné kuchyňky pro výuku vaření a výborně vybavenou školní dílnu,
 • dva areály ekozahrad s učebnami – oba jsou vybaveny interaktivními prvky pro vzdělávání i odpočinek žáků (altán, stezka bosých nohou, bylinková zahrada, hmyzí hotel, budky pro ptáky a netopýry, meteostanice),
 • mnohaletou zkušenost s výukou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vysoce profesionální práci školního poradenského pracoviště – na škole máme minimální výskyt patologických jevů.

Organizujeme:

 • školy v přírodě a ozdravné pobyty pro žáky I. i II. stupně,
 • lyžařskou školičku a lyžařský kurz,
 • zahraniční jazykové pobyty,
 • výtvarné plenéry,
 • exkurze do Světa techniky, opavských strojírenských firem, planetária,
 • pobytové adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku,
 • přípravné školičky pro budoucí prvňáčky,
 • vítání prvňáčků a slavnostní předávání prvního vysvědčení,
 • slavnostní ukončení školní docházky pro žáky 9. tříd,
 • soutěž v sudoku pro všechny opavské školy,
 • okresní soutěže školních družin v plavání, badmintonu, dramatické a výtvarné tvorbě,
 • dopravní výchovu pro opavské mateřské školy,
 • výstavy výtvarných prací žáků v rámci festivalu Bezručova Opava a Další břehy,
 • pro rodiče a opavskou veřejnost dny otevřených dveří, tvořivé vánoční dílny, zahradní slavnost, akademie a vystoupení žáků.

Zapojujeme se do:

 • vědomostních, jazykových, logických, sportovních, výtvarných a uměleckých soutěží, kde se pravidelně umísťujeme na čelných místech,
 • celostátních i opavských ekologických aktivit – Ukliďme si Česko, 72 hodin, Den Země, Den stromů,
 • charitativních aktivit – Hnutí na vlastních nohou - Stonožka, UNICEF – projekt Adoptuj panenku            a zachráníš dítě, Vracíme dětem úsměvy – Fond Sidus, Kampaň lidské podpory  - adopce chlapce z Afriky, Maty to dokáže – sběr víček pro postiženého chlapce,
 • projektů vyhlášených EU, Moravskoslezským krajem, Ministerstvem životního prostředí a Městem Opava.