5. komunitní plán k připomínkování

Upraveno: 07.03.2022

Více než 100 odborníků ze sociální oblasti – členů pracovních skupin komunitního plánování, koordinační skupiny, významných institucí a odborné i laické veřejnosti se podílelo na vytvoření v pořadí již 5. Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2022–2026. 

Plán nabízí ucelený přehled o aktuálním stavu sociálních služeb na území města Opavy a prostřednictvím cílů a opatření nastiňuje směr jejich dalšího rozvoje. Cílem dokumentu je přispět k dalšímu rozvoji služeb na území našeho města tak, aby co nejvíce reflektovaly potřeby občanů a zároveň odpovídaly možnostem našeho města.

Nyní se můžete do tvorby plánu zapojit i Vy!  Případné připomínky ke komunitnímu plánu můžete sdělit do pátku 11. března 2022 do 9 hodin koordinátorce komunitního plánování Monice Čermínové (e-mail: monika.cerminova@opava-city.cz; tel.: 553 756 617). 

Ke stažení