Přehled sociálních a souvisejících služeb na území statutárního města Opavy za roky 2012 a 2013

Upraveno: 05.03.2020
Ilustrační obrázek

Rádi bychom Vás touto cestou seznámili s pracovním materiálem Přehled sociálních a souvisejících služeb na území SMO za roky 2012 a 2013.

Na základě požadavku vzneseného na jednání Zastupitelstva statutárního města Opavy (dále SMO) dne 10. března 2014 byl Odbor sociálních věcí MMO pověřen vypracováním přehledu sociálních a souvisejících služeb na území SMO v letech 2012 a 2013. Při zpracovávání přehledu jsme vycházeli z podkladů získaných od poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit na území SMO a také od příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje.

V průběhu zpracovávání údajů se zpracovatelé materiálu opakovaně setkávali se skutečností, že některé ze zjišťovaných ukazatelů nejsou v organizacích sledovány, případně jsou poskytovateli považovány za nerelevantní.

Z toho důvodu se v říjnu 2014 uskuteční pracovní jednání, kterých se budou účastnit poskytovatelé stejných a podobných druhů sociálních služeb.

Cílem těchto pracovních setkání bude vyhodnocení stávajícího Manuálu pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava a jeho aktualizace pro rok 2016 na základě informací poskytovatelů a jejich podnětů k jednotlivým ukazatelům obsaženým v tabulkách.

 

Tabulky „Přehled sociálních a souvisejících služeb na území statutárního města Opavy“ budou využity jako nástroj pro zefektivnění procesu optimalizace sítě sociálních služeb a souvisejících aktivit v Opavě. Stanou se tak jedním ze zdrojů informací pro střednědobé plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území SMO.“