Program iniciace projektů 2007

Upraveno: 05.03.2020
Ilustrační obrázek
Dotační program na podporu rozvojových projektů na akce v sociální oblasti realizované v Opavě

V rámci Komunitního plánování v Opavě připravil odbor sociálních věcí ve spolupráci s Komisí rady SMO pro komunitní plán nový Program iniciace projektů (PIP). Cílem je reagovat na současné potřeby města v sociální oblasti; zajistit dostatek kvalitních projektů a finance na jejich realizaci; podpořit vývoj projektů a jejich realizaci; zabezpečit realizaci rozvojových projektů po finanční stránce prostřednictvím žádostí na vnější zdroje; naplnit rozvojové strategie města Opavy v sociální oblasti. Blíže viz.přílohy.