Program iniciace projektů 2010

Upraveno: 05.03.2020
Ilustrační obrázek

Rada města odsouhlasila dne 9.2.2010 podmínky a výzvu Programu iniciace projektů na rok 2010.

Projekty podpořené z PIP 2010 musí vést k naplňování čtyř základních cílů:

  • podpora udržení stávajících sociálních služeb a dalších služeb působících v oblasti sociální pomoci;
  • podpora rozvoje sociálních služeb a dalších služeb působících v oblasti sociální pomoci;
  • podpora zavádění standardů kvality a zvyšování kvality sociálních služeb, služeb v oblasti sociální pomoci;
  • zlepšování životních podmínek fyzicky i sociálně handicapovaných osob a nepřizpůsobivých.

Formy podpory:

  • Dotace na přípravu a zpracování nové projektové žádosti, vypracování projektové dokumentace;
  • Úhrada úroků z úvěrů na předfinancování projektů
  • Organizační podpora města ( partnerství) v rámci rozsáhlých projektů

Ke stažení