Program iniciace projektů 2011

Upraveno: 05.03.2020
Ilustrační obrázek

- rada města schválila výzvu a podmínky tohoto programu dne 31.1.2011

A) Programové okruhy

Projekty podpořené z PIP 2011 musí vést k naplňování čtyř základních cílů:

- podpora udržení stávajících sociálních služeb a dalších služeb působících v oblasti sociální pomoci;

- podpora rozvoje sociálních služeb a dalších služeb působících v oblasti sociální pomoci;

- podpora zavádění standardů kvality a zvyšování kvality sociálních služeb, služeb v oblasti sociální pomoci;

- zlepšování životních podmínek fyzicky i sociálně handicapovaných osob a nepřizpůsobivých.

B) Formy podpory

Podpora č.1 - Dotace na přípravu a zpracování nové projektové žádosti, vypracování projektové dokumentace;

Podpora č.2 - Úhrada úroků z úvěrů na předfinancování projektů;

Podpora č.3 - Organizační podpora města ( partnerství) v rámci rozsáhlých projektů;

- Žadatelé mohou být organizace, které plánují realizovat akce v sociální oblasti na území statutárního města Opavy.

- Vklad statutárního města Opava pro PIP na rok 2011 činí 200.000 Kč.

- Minimální výše dotace je stanovena na 10.000 Kč, maximální výše dotace je stanovena na 100.000 Kč v rámci 1 žádosti (projektového listu).

Ke stažení