Projekt "Vzdělávejte se pro růst"

Upraveno: 05.03.2020
Ilustrační obrázek

V rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst!“, který realizuje Úřad práce ČR, lze vzdělávat zaměstnance poskytovatelů terénních a ambulantních sociálních služeb na pozicích pracovník v sociálních službách, sociální pracovník a pečující (fyzické) osoby, které poskytují pomoc osobám se zdravotním postižením, seniorům.

V oblasti sociálních služeb je projekt určen konkrétně na poskytovatele služeb sociální péče ambulantní a terénní formy (osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, chráněné bydlení).

Žádosti o dotaci se podávají na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR a lze je předkládat průběžně s tím, že vzdělávací aktivity mohou trvat nejdéle 18 měsíců a musí být ukončeny nejpozději do 31. 5. 2013.