Ukončení projektu "Podpora standardizace oddělení sociálně-právní ochrany dětí"

Upraveno: 05.03.2020
Ilustrační obrázek

Projekt s názvem "Podpora standardizace oddělení sociálně-právní ochrany dětí", registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00078 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  byl k 30. 6. 2015 ukončen. Finanční podpora ve výši 1 599 297 korun byla použita na přijetí dvou nových pracovníků na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, což přispělo ke zlepšení podmínek pro systematickou sociální práci s rodinami a dětmi. Dále bylo z finančních prostředků pořízeno materiální a technické vybavení kanceláří pro tyto pracovníky.V rámci své pracovní náplně se pracovníci mj. také aktivně podíleli na tvorbě standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.  Další z klíčových aktivit, které proběhly v rámci projektu, byla účast pracovníků na odborných seminářích a supervize pro všechny pracovníky  oddělení sociálně-právní ochrany dětí.