Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2011 - 2013

Vážení přátelé,

dostává se vám do rukou 2. vydání Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb na období 2011 - 2013. Na zpracování tohoto významného dokumentu se podílelo více než sto zástupců poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů a odborníků z řad významných veřejných institucí působících na území města.

Tento materiál dává ucelený přehled o stavu sociálních a souvisejících služeb ve městě Opavě a jeho městských částech, reaguje na nabídky poskytovatelů a snaží se vyjádřit potřeby uživatelů. Jedná se o pokračování nepřetržitého procesu, jehož cílem je postupné nastavení mechanismů a podmínek pro koordinaci služeb, zajištění jejich kvality a sledování jejich potřebnosti a efektivity.

Věříme, že tento komunitní plán přispěje k dalšímu rozvoji sociálních a souvisejících služeb v Opavě tak, aby lépe vyhovovaly občanům města a zároveň poukazovaly na jejich potřeby.

Velmi si vážíme obětavé práce všech, kteří pracují v sociálních službách a jakýmkoliv způsobem pomáhají nemocným a potřebným. Naše poděkování patří také všem, kteří se na vytvoření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb na období 2011 - 2013 podíleli.

Ing. Pavla Brady
1. náměstkyně primátora

Ke stažení