Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2014 - 2016

Vážení přátelé,

dostává se vám do rukou 3. vydání Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb na období 2014 - 2016. Na zpracování tohoto významného dokumentu se podílelo více než sto zástupců poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů a odborníků z řad významných veřejných institucí působících na území města. Tento materiál dává ucelený přehled o stavu sociálních a souvisejících služeb ve městě Opavě a jeho městských částech, reaguje na nabídky poskytovatelů a snaží se vyjádřit potřeby uživatelů.

Velmi si vážíme obětavé práce všech, kteří pracují v sociálních službách a jakýmkoliv způsobem pomáhají nemocným a potřebným. Naše poděkování patří také všem, kteří se na vytvoření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb na období 2014 - 2016 podíleli.

Ke stažení